UAB : Enginyeria de sistemes de telecomunicació

Teaching staff

 • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
12-13 14.1 149.6 10.6
13-14 12 164.9 13.8
14-15 17.4 200.3 11.5
15-16 18.6 188.6 10.1
16-17 11.5 121 10.5
17-18 0 61.5 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Changes in classroom teaching hours according to the category of teacher

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Classroom teaching hours according to the category of teacher

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides

Classroom teaching hours according to the category of teacher

Agrupacio Categoria PDI Hores impartides en aula
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat) 807.94
Permanents (TEU + Col·laboradors) 10.25
Lectors i altres Professors en vies de permanència 285.05
Associat 258.5
Altres 357.5
Hores impartides en aula
Total 1,719.24