UAB : Enginyeria de sistemes de telecomunicació

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
11-12 60 60 61 85.48%
12-13 80 43 83 86.05%
13-14 70 57 69 98.15%
14-15 80 37 74 89.74%
15-16 80 52 70 85.51%
16-17 80 0 ND ND

Nota de tall juny

  • Enginyeria de sistemes de telecomunicació
  • Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria informàtica
  • Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria electrònica de telecomunicació (agrupació)

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 5-<6
  • 6-<7
  • 7-<8
  • 8-<9
  • 9-10
  • 10-11

Entry pathway of new students (pre-Bologna and Bachelors programmes)

Baccalaureate, University Preparation Course (COU) And University Entrance Exam (PAU) 50
Univ./Baccalaureate/University Preparation Course (COU) 14
Vocational training (FP2, CFGS) 6
Other forms of admission 3
Univ./Vocational training (FP2/CFGS) 1
Total 74