Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 110 110 108 98.89%
14-15 120 93 101 91.14%
15-16 110 114 120 ND
16-17 110 85 98 94.62%
17-18 110 92 111 98.08%
18-19 110 77 97 74.47%

Nota de tall juny

  • Disseny (Eina)

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 5-<6
  • 6-<7
  • 7-<8
  • 8-<9
  • 9-10
  • 10-11

Entry pathway of new students (pre-Bologna and Bachelors programmes)

Baccalaureate, University Preparation Course (COU) And University Entrance Exam (PAU) 64
Univ./Baccalaureate/University Preparation Course (COU) 12
Graduate 3-year pre-Bologna degree, Graduate 4-year pre-Bologna degree 10
Other forms of admission 8
Vocational training (FP2, CFGS) 7
Total 101