Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
14-15 45 68 46 100%
15-16 70 112 81 98.59%
16-17 70 99 75 92.96%
17-18 70 101 75 92.96%
18-19 70 94 70 94.03%

Nota de tall juny

  • Disseny i desenvolupament de videojocs
  • Disseny i desenvolupament de videojocs (docència en anglès) (Campus Barcelona)

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 6-<7
  • 7-<8
  • 8-<9
  • 9-10
  • 10-11
  • 11-12

Entry pathway of new students (pre-Bologna and Bachelors programmes)

Baccalaureate, University Preparation Course (COU) And University Entrance Exam (PAU) 29
Univ./Baccalaureate/University Preparation Course (COU) 8
Vocational training (FP2, CFGS) 5
Univ./Vocational training (FP2/CFGS) 2
Graduate 3-year pre-Bologna degree, Graduate 4-year pre-Bologna degree 1
Other forms of admission 1
Total 46