Resum

Nota de tall juny

 • Estadística
 • Economia / Estadística

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 60 39 51 ND 52 45.57% 0 ND
10-11 60 29 59 93.1% 97 47.16% 0 ND
11-12 50 51 45 86.67% 114 57.32% 0 ND
12-13 50 54 49 94.23% 129 73.44% 3 98%
13-14 50 54 54 95.74% 177 70.69% 12 93%
14-15 50 55 52 85.19% 168 72.59% 15 87%
15-16 60 67 53 91.84% 184 75.69% 35 88%
16-17 60 66 56 88.89% 189 73.62% 26 91%
17-18 50 54 59 78.18% 201 77.41% 39 93%
18-19 50 61 55 90.38% 222 80.64% 38 86%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)