Resum

Nota de tall juny

 • Filologia catalana

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 80 69 75 ND 144 69.93% 2 ND
10-11 80 71 86 92.98% 220 64.07% 8 ND
11-12 80 83 82 95.65% 262 69.39% 22 ND
12-13 80 47 58 97.22% 237 72.23% 30 93%
13-14 80 35 41 96.55% 216 75.24% 40 90%
14-15 80 25 26 95.45% 168 73.41% 23 93%
15-16 80 39 46 92.5% 167 76.81% 34 86%
16-17 70 36 36 100% 147 72.55% 21 92%
17-18 70 35 37 100% 140 71.17% 15 90%
18-19 70 56 53 79.59% 164 75.87% 20 89%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)