Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 50 54 54 95.74%
14-15 50 55 52 85.19%
15-16 60 67 53 91.84%
16-17 60 66 56 88.89%
17-18 50 54 59 78.18%
18-19 50 61 55 90.38%

Nota de tall juny

  • Estadística
  • Economia / Estadística

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 5-<6
  • 6-<7
  • 7-<8
  • 8-<9
  • 9-10
  • 10-11
  • 11-12

Entry pathway of new students (pre-Bologna and Bachelors programmes)

Baccalaureate, University Preparation Course (COU) And University Entrance Exam (PAU) 36
Univ./Baccalaureate/University Preparation Course (COU) 12
Vocational training (FP2, CFGS) 2
Graduate 3-year pre-Bologna degree, Graduate 4-year pre-Bologna degree 1
Other forms of admission 1
Total 52