UB : Facultat d'economia i empresa

Bachelors

Administració i direcció d'empreses Ciències Socials i Jurídiques
Dret + administració i direcció d'empreses Ciències Socials i Jurídiques
Economia Ciències Socials i Jurídiques
Economia + estadística Ciències Socials i Jurídiques
Empresa internacional Ciències Socials i Jurídiques
Empresa internacional/international business Ciències Socials i Jurídiques
Empresa internacional/international business Ciències Socials i Jurídiques
Estadística Ciències Socials i Jurídiques
Matemàtiques + administració i direcció d'empreses Ciències
Sociologia Ciències Socials i Jurídiques

Masters

Ciències actuarials i financeres Ciències Socials i Jurídiques
Comptabilitat i fiscalitat Ciències Socials i Jurídiques
Creació i gestió d'empreses innovadores i de base tecnològica Ciències
Creació i gestió d'empreses innovadores i de base tecnològica Ciències Socials i Jurídiques
Direcció d'empreses de l'esport Ciències Socials i Jurídiques
Direcció d'empreses de l'esport Ciències Socials i Jurídiques
Economia Ciències Socials i Jurídiques
Economia Ciències Socials i Jurídiques
Economia i gestió de l'activitat pesquera Ciències Socials i Jurídiques
Economia, regulació i competència als serveis públics Ciències Socials i Jurídiques
Empresa internacional / international business Ciències Socials i Jurídiques
Empresa internacional / international business Ciències Socials i Jurídiques
Erasmus mundus de mercats globals, creativitats locals / global markets, local creativities Ciències Socials i Jurídiques
Gestió cultural Ciències Socials i Jurídiques
Gestió cultural Ciències Socials i Jurídiques
Història econòmica Ciències Socials i Jurídiques
Història econòmica Ciències Socials i Jurídiques
Internacionalització Ciències Socials i Jurídiques
Internacionalització: aspectes econòmics, empresarials i juridicopolítics Ciències Socials i Jurídiques
Màrqueting i investigació de mercats Ciències Socials i Jurídiques
Recerca en empresa Ciències Socials i Jurídiques
Recerca en empreses, finances i assegurances Ciències Socials i Jurídiques
Recerca en sociologia Ciències Socials i Jurídiques
Sociologia: transformacions socials i innovació Ciències Socials i Jurídiques