Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 80 35 41 96.55%
14-15 80 25 26 95.45%
15-16 80 39 46 92.5%
16-17 70 36 36 100%
17-18 70 35 37 100%
18-19 70 56 53 79.59%

Nota de tall juny

  • Filologia catalana

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 5-<6
  • 7-<8
  • 8-<9
  • 9-10
  • 10-11
  • 11-12
  • 13-14

Entry pathway of new students (pre-Bologna and Bachelors programmes)

Baccalaureate, University Preparation Course (COU) And University Entrance Exam (PAU) 12
Univ./Baccalaureate/University Preparation Course (COU) 8
Other forms of admission 3
Graduate 3-year pre-Bologna degree, Graduate 4-year pre-Bologna degree 2
Vocational training (FP2, CFGS) 1
Total 26