Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
11-12 0 0 0 0% 31% 0 0%
12-13 0 72 78 94% 8% 62 99%
13-14 0 0 9 84% 0% 8 79%
14-15 0 ND 5 90% 0% 4 87%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.