Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
11-12 0 0 0 0% 25% 0 0%
12-13 0 96 100 92% 11% 74 99%
13-14 0 0 15 100% 0% 15 79%
14-15 0 ND 2 100% 0% 2 83%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.