Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 170 72 72 91% 10% 57 100%
16-17 170 174 182 90% 22% 132 99%
17-18 170 112 123 85% 17% 68 99%
18-19 175 61 96 93% 0% 75 95%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.