Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 60 43 49 86% 21% 32 98%
16-17 60 36 44 86% 11% 25 98%
17-18 55 45 57 91% 9% 42 94%
18-19 60 29 40 83% 0% 23 92%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.