URL : Recerca en filosofia i estudis humanístics

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 30 3 9 18% 0% 0 0%
16-17 30 4 9 37% 25% 0 0%
17-18 30 2 9 65% 0% 3 60%
18-19 30 2 6 54% 0% 0 0%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.