URV : Comunicació estratègica en la societat del risc

Teaching staff

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
13-14 7 22.1 3.1
14-15 5 11.6 2.3
15-16 7.4 20.9 2.8
16-17 5.4 15.3 2.9
17-18 4.4 10.7 2.4
18-19 0 12.6 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Changes in classroom teaching hours according to the category of teacher

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Associat
  • Altres
  • INVESTIGADORS

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides