Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 150 289 187 97.21%
14-15 150 295 236 98.64%
15-16 150 290 178 97.14%
16-17 150 305 188 97.37%
17-18 150 237 195 ND
18-19 150 287 ND ND

Nota de tall juny

  • Ciències de l'activitat física i de l'esport / Fisoteràpia (simultaneïtat)
  • Fisioteràpia

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 5-<6
  • 6-<7
  • 7-<8
  • 8-<9
  • 9-10
  • 10-11
  • 11-12

Entry pathway of new students (pre-Bologna and Bachelors programmes)

Other forms of admission 138
Baccalaureate, University Preparation Course (COU) And University Entrance Exam (PAU) 74
Univ./Baccalaureate/University Preparation Course (COU) 11
Vocational training (FP2, CFGS) 10
Graduate 3-year pre-Bologna degree, Graduate 4-year pre-Bologna degree 2
Age above 25 1
Total 236