UOC : Seguretat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions

Job

  • Any de l'enquesta :

Població, error i mostra

Població % Resposta Mostra % Error mostral
ND ND ND ND