UOC : Seguretat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions

Teaching staff

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
12-13 52.7 139.7 2.6
13-14 44.4 136.8 3.1
14-15 30.5 144.7 4.7
15-16 35.9 174.6 4.9
16-17 58.4 202.1 3.5
17-18 0 246.7 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Changes in classroom teaching hours according to the category of teacher

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Associat
  • Altres

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides