Ciències de la Salut

Ciència i tecnologia dels aliments

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Ciència i tecnologia dels aliments 7,274
UAB Ciència i tecnologia dels aliments 7,816

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 80 70 91 60,23% 274 21,59% 79,28% 18 95,72%
UAB 60 71 62 67,24% 220 9,68% 86,73% 23 97,81%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 140 141 153 63,01% 494 16,67% 82,68% 41 96,9%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • REPÚBLICA CHECA, LA
 • PAÍSES BAJOS, LOS
 • REINO UNIDO, EL