Ciències Socials i Jurídiques

Comptabilitat i finances

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UAB Comptabilitat i finances 5
UdG Comptabilitat i finances 5
URV Finances i comptabilitat 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UAB 160 158 149 96,3% 538 20,95% 79,73% 51 95,98%
UdG 150 89 131 98,73% 573 26,36% 75,14% 85 92,04%
URV 150 42 87 97,22% 342 30,49% 73,62% 53 92,7%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 460 289 367 97,2% 1.453 25,07% 76,53% 189 93,26%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • FRANCIA
 • ITALIA
 • REPÚBLICA CHECA, LA
 • AUSTRIA
 • CHINA, LA
 • Resta de categories