Ciències Socials i Jurídiques

Criminologia i polítiques públiques de prevenció

Resum

  • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UPF Criminologia i polítiques públiques de prevenció 7,758

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UPF 80 136 94 94,12% 334 11,11% 91,86% 66 97,84%
UAO CEU 40 0 13 ND 26 22,22% 95,88% 0 ND
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 120 136 107 94,12% 360 12,12% 92,15% 66 97,84%

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Associat
  • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctor
  • No doctor
  • Sin informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

  • BÉLGICA
  • PAÍSES BAJOS, LOS