Ciències Socials i Jurídiques

Direcció d'empreses tecnològiques

Resumen

  • Curs acadèmic :

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
URL 210 0 153 ND 476 13,07% 93,99% 22 98,77%

Alumnes que marxen per paí­s

  • FRANCIA
  • ALEMANIA
  • ISLANDIA
  • SUECIA