Ciències Socials i Jurídiques

Educació social

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Educació social 8
UAB Educació social 8,818
UdG Educació social 7,31
UdL Educació social 5,558
URV Educació social 7,687
UVic-UCC Educació social 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 180 265 189 89,08% 772 15,34% 91,8% 143 97,9%
UAB 80 149 88 98,78% 326 6,82% 92,76% 65 97,89%
UdG 60 94 77 92,96% 248 12% 93,59% 38 97,21%
UdL 80 77 80 77,92% 289 9,72% 90,66% 44 95,08%
URV 50 87 66 92,86% 195 8,33% 91,61% 26 97,61%
UOC 1.000 0 503 ND 1.866 ND 81,07% 39 96,64%
URL 180 0 96 ND 385 10,42% 93,31% 61 97,46%
UVic-UCC 40 27 38 96% 140 13,16% 95,85% 32 98,39%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 1.670 699 1.137 90,31% 4.221 11,49% 88,94% 448 97,41%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • ITALIA
 • REINO UNIDO, EL
 • ARGENTINA, LA
 • ESPAÑA
 • DINAMARCA
 • Resta de categories