Ciències Socials i Jurídiques

Educació social

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Educació social 8
UAB Educació social 8,818
UdG Educació social 7,31
UdL Educació social 5,558
URV Educació social 7,687
UVic-UCC Educació social 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció % accés en primera preferència Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 180 265 89,08% 189 772 91,8% 143 97,9%
UAB 80 149 98,78% 88 326 92,76% 65 97,89%
UdG 60 94 92,96% 77 248 93,59% 38 97,21%
UdL 80 77 77,92% 80 289 90,66% 44 95,08%
URV 50 87 92,86% 66 195 91,61% 26 97,61%
UOC 1.000 0 ND 503 1.866 81,07% 39 96,64%
URL 180 0 ND 96 385 93,31% 61 97,46%
UVic-UCC 40 27 96% 38 140 95,85% 32 98,39%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • ITALIA
 • REINO UNIDO, EL
 • ARGENTINA, LA
 • ESPAÑA
 • DINAMARCA
 • Resta de categories