Enginyeria i Arquitectura

Enginyeria en informàtica

Resumen

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Enginyeria informàtica 6,168
UB Enginyeria informàtica / Matemàtiques 9,256
UAB Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria informàtica 5,84
UAB Enginyeria electrònica de telecomunicació / Enginyeria informàtica 5
UAB Enginyeria informàtica 5
UPC Enginyeria informàtica 6,802
UPC Enginyeria informàtica 5
UPC Enginyeria informàtica 5
UPF Enginyeria en informàtica 5,316
UdG Enginyeria informàtica 5
UdL Administració i direcció d'empreses / Enginyeria informàtica 9,154
UdL Enginyeria informàtica 5
URV Enginyeria informàtica 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 70 87 83 78,95% 347 40,26% 74,39% 27 90,95%
UAB 270 269 271 92,16% 912 24,07% 70,22% 53 95,92%
UPC 490 563 493 98,19% 1.678 31,33% 70,2% 118 95,08%
UPF 75 80 86 79,27% 275 43,37% 68,2% 28 91,88%
UdG 140 93 100 97,62% 302 31% 69,55% 20 97,03%
UdL 70 53 50 95,65% 190 34,88% 71,79% 21 98,25%
URV 110 69 89 96,92% 230 25,84% 63,43% 18 97,69%
UOC 2.400 0 794 ND 2.272 ND 63,93% 52 98,39%
URL 90 0 16 ND 72 11,11% 69,38% 6 84,21%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 3.715 1.214 1.982 93,61% 6.278 30,46% 68,76% 343 95,15%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • FINLANDIA
 • ALEMANIA
 • SUECIA
 • REINO UNIDO, EL
 • ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LOS
 • Resta de categories