Ciències de la Salut

Fisioteràpia

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UAB Fisioteràpia 5
UAB Fisioteràpia 9,89
UAB Fisioteràpia "Gimbernat 1 1099 Infermeria (Sant Pau) 1 1100 Infermeria (Terrassa) 1 1101 Infermeria (Sant Cugat del Vallès) 1 1102 Infermeria (Manresa) 1 1103 Infermeria (Barcelona) 1 1104 Educació infantil (Manresa) 1 1105 Educació infantil (Bellaterra) 1 1106 Educació primària 1 1107 Enginyeria electrònica industrial i automàtica "EU Salesiana de Sarrià 5
UdG Fisioteràpia 5,89
UdL Fisioteràpia 8,021
URV Fisioteràpia 8,184
UVic-UCC Fisioteràpia 5,405

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UAB 480 674 448 77,11% 1.659 12,98% 84,71% 273 93,31%
UdG 150 289 187 97,21% 706 3,24% 93,65% 137 95,86%
UdL 40 131 43 73,17% 167 5% 94,25% 25 98,72%
URV 75 184 81 72,22% 285 17,81% 91,72% 49 97,13%
URL 185 0 139 ND 600 20,14% 80,42% 104 95,64%
UVic-UCC 110 119 123 75,86% 432 5,74% 91,72% 58 97,26%
UIC 120 0 98 ND 339 10,2% 90,05% 63 97,75%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 1.160 1.397 1.119 80,9% 4.188 11,23% 87,72% 709 95,28%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • FRANCIA
 • ITALIA
 • BÉLGICA
 • PORTUGAL
 • NICARAGUA
 • Resta de categories