Ciències de la Salut

Logopèdia

Resum

  • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UAB Logopèdia (Bellaterra) 6,78
UAB Logopèdia (Manresa) 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UAB 140 128 90 80,77% 391 6,67% 91,94% 101 93,47%
URL 30 0 15 ND 54 26,67% 86,2% 2 97,56%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 170 128 105 80,77% 445 9,52% 91,26% 103 93,54%

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Associat
  • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctor
  • No doctor
  • Sin informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

  • ITALIA
  • ESPAÑA