Ciències de la Salut

Medicina

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Medicina 12,089
UAB Medicina 11,851
UPF Medicina 11,9
UdG Medicina 11,753
UdL Medicina 11,73
URV Medicina 11,752

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 259 1.697 275 99,6% 1.306 7,12% 95,01% 0 ND
UAB 320 791 319 62,01% 1.329 4,4% 86,17% 0 ND
UPF 60 576 76 60% 353 7,58% 95,05% 46 98,87%
UdG 80 288 84 28,36% 530 10,84% 93,35% 73 99,91%
UdL 120 403 125 45,54% 541 6,56% 91,36% 0 ND
URV 125 724 128 77,19% 597 21,43% 90,77% 0 ND
UIC 90 0 116 ND 514 3,45% 94,66% 62 98,32%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 1.054 4.479 1.123 69,89% 5.170 7,83% 91,67% 181 99,1%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • ESPAÑA
 • ITALIA
 • ALEMANIA
 • FRANCIA
 • REPÚBLICA CHECA, LA
 • Resta de categories