Ciències Socials i Jurídiques

Publicitat i relacions públiques

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Publicitat i Relacions Públiques 7,594
UAB Publicitat i Relacions Públiques 9,998
UdG Publicitat i relacions públiques 7,464
URV Publicitat i Relacions Públiques 8,582
UVic-UCC Publicitat i Relacions Públiques 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 120 215 138 77,1% 497 6,02% 94,56% 49 97,76%
UAB 80 190 84 60,26% 316 13,1% 96,13% 59 98,09%
UPF 0 0 0 ND 181 ND 98,06% 71 99,31%
UdG 80 122 88 82,95% 336 11,36% 92,29% 44 97,59%
URV 40 70 46 73,17% 148 8,89% 91,48% 15 98,12%
URL 120 0 1 ND 436 0% 93,63% 122 92,65%
UVic-UCC 50 21 44 60,71% 183 11,36% 88,92% 31 92,19%
UIC 60 0 25 ND 128 12% 86,77% 25 96,29%
UAO CEU 40 0 12 ND 87 8,33% 96,59% 0 ND
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 590 618 438 73,22% 2.312 7,72% 93,61% 416 95,99%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • ITALIA
 • BÉLGICA
 • PAÍSES BAJOS, LOS
 • ALEMANIA
 • REINO UNIDO, EL
 • Resta de categories