Ciències Socials i Jurídiques

Treball social

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Treball social 6,91
UdG Treball social 5
UdL Treball social 5
URV Treball social 6,04

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 240 291 258 87,24% 974 15,69% 90,86% 163 97,33%
UdG 60 48 63 66,07% 272 14,29% 91,54% 49 99,13%
UdL 80 45 72 77,78% 298 20,63% 74,61% 46 94,63%
URV 80 79 88 74,42% 327 8,86% 90,27% 62 96,12%
URL 115 0 33 ND 173 12,12% 93,65% 34 97,17%
UVic-UCC 0 0 0 ND 32 ND 96,5% 16 99,46%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 575 463 514 80,87% 2.076 14,81% 88,87% 370 97,09%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • MÉXICO
 • ITALIA
 • ARGENTINA, LA
 • PORTUGAL
 • ALEMANIA
 • Resta de categories