Estudio Rama Universidades
Acció social i educativa (DGU000001241) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Activitat física i de l'esport (DGU000000383) Ciencias UB  
Activitat física i educació (DGU000001545) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Activitat física i salut (DGU000001187) Ciencias de la salud UB  
Activitat física terapèutica per a persones amb patologia crònica, envelliment o discapacitat (DGU000001627) Ciencias de la salud URL  
Activitat física, salut i entrenament esportiu (DGU000000504) Ciencias de la salud URL  
Activitat motriu i educació (DGU000000362) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Activitat motriu, esport i intervenció social (DGU000001188) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Administració i direcció d'empreses (DGU000001028) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Administració i direcció d'empreses (DGU000001529) Ciencias sociales y jurídicas UPC  
Administració i direcció d'empreses/bussiness administration and management (DGU000001526) Ciencias sociales y jurídicas UPC  
Administració i govern electrònic (DGU000001261) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Adquisició de l'anglès i comunicació intercultural (DGU000000038) Artes y Humanidades UAB  
Advanced materials science and engineering (DGU000000196) Ingenieria y arquitectura UPC  
Advocacia (DGU000001004) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Advocacia (DGU000001023) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Advocacia (DGU000001031) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Advocacia (DGU000001044) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Advocacia (DGU000001035) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Advocacia (DGU000001034) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Advocacia (DGU000001008) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Advocacia (DGU000001012) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Advocacia (DGU000001013) Ciencias sociales y jurídicas UIC  
Advocacia (DGU000001018) Ciencias sociales y jurídicas UAO CEU  
Advocacia (DGU000001240) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Advocacia (DGU000001247) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Advocacia (DGU000001258) Ciencias sociales y jurídicas UAO CEU  
Advocacia (DGU000001279) Ciencias sociales y jurídicas UIC  
Advocacia (DGU000001346) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Advocacia (DGU000001191) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Advocacia (DGU000001448) Ciencias sociales y jurídicas UIC  
Agents d'igualtat d'oportunitats per a les dones: àmbit rural (DGU000000437) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Agricultura per al desenvolupament (DGU000000318) Ingenieria y arquitectura UPC  
Agrobiologia ambiental (DGU000000838) Ciencias UB  
Agrobiologia ambiental (DGU000001547) Ciencias UB  
Aigua. anàlisi interdisciplinària i gestió sostenible (DGU000001149) Ciencias UB  
Aigua: anàlisi interdisciplinària i gestió sostenible (DGU000000105) Ciencias UB  
Anàlisi de l'entorn econòmic (DGU000001130) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Anàlisi de polítiques agràries, alimentàries i mediambientals / european master in agricultural, food and environmental policy analysis (DGU000000784) Ingenieria y arquitectura UPC  
Anàlisi d'inversions i banca (DGU000001396) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Anàlisi econòmica / economic analysis (DGU000001233) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Anàlisi econòmica de polítiques públiques (DGU000001408) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Anàlisi econòmica especialitzada (DGU000000756) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Anàlisi econòmica/economic analysis (DGU000000065) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques (DGU000000329) Ingenieria y arquitectura UPC  
Anàlisi i gestió del patrimoni artístic (DGU000000478) Artes y Humanidades UAB  
Anàlisi i gestió del patrimoni artístic (DGU000001272) Artes y Humanidades UAB  
Anàlisi i gestió del territori: planificació, governança i lideratge territorial (DGU000001605) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Anàlisi política (DGU000000873) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Anàlisi política i assessoria institucional (DGU000000870) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Anàlisis de dades òmiques/omics data analysis (DGU000001053) Ciencias UVic-UCC  
Animació (DGU000001199) Ingenieria y arquitectura UPF  
Antropologia biològica (DGU000001143) Ciencias UB  
Antropologia i etnografia (DGU000000377) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Antropologia i etnografia (DGU000001242) Artes y Humanidades UB  
Antropologia mèdica i salut global (DGU000001462) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Antropologia mèdica i salut internacional (DGU000000051) Artes y Humanidades URV  
Antropologia social i cultural / social and cultural anthropology (DGU000001536) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Antropologia social i cultural/social and cultural anthropology (DGU000000608) Artes y Humanidades UAB  
Antropologia urbana (DGU000000050) Artes y Humanidades URV  
Antropologia urbana, migracions i intervenció social (DGU000001296) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Antropologia: recerca avançada i intervenció social (DGU000001273) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Aplicacions i gestió de l'enginyeria de telecomunicació ( masteam ) / master in applied telecommunications and engineering management ( masteam ) (DGU000001558) Ingenieria y arquitectura UPC  
Aplicacions mòbils i jocs / mobile applications and games (DGU000001488) Ingenieria y arquitectura UVic-UCC  
Aplicacions multimèdia (DGU000000969) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Aqüicultura (DGU000000137) Ciencias UB  
Aqüicultura (DGU000001145) Ciencias UB  
Arqueologia (DGU000000034) Artes y Humanidades UB  
Arqueologia (DGU000001103) Artes y Humanidades UB  
Arqueologia clàssica (DGU000000138) Artes y Humanidades URV  
Arqueologia clàssica (DGU000001235) Artes y Humanidades URV  
Arqueologia del quaternari i evolució humana (DGU000000052) Artes y Humanidades URV  
Arqueologia prehistòrica (DGU000000446) Artes y Humanidades UAB  
Arquitectura (DGU000001532) Ingenieria y arquitectura UPC  
Arquitectura (DGU000001533) Ingenieria y arquitectura UPC  
Arquitectura (DGU000001543) Ingenieria y arquitectura URL  
Arquitectura (DGU000001561) Ingenieria y arquitectura UdG  
Arquitectura biodigital (DGU000000774) Ingenieria y arquitectura UIC  
Arquitectura biodigital (DGU000000313) Ingenieria y arquitectura UIC  
Arquitectura biodigital / university master's degree in biodigital architecture (DGU000001661) Ingenieria y arquitectura UIC  
Arquitectura de computadors, xarxes i sistemes (DGU000000013) Ingenieria y arquitectura UPC  
Arquitectura, energia i medi ambient (DGU000000316) Ingenieria y arquitectura UPC  
Arquitectura·barcelonaarch (mbarch) (DGU000001534) Ingenieria y arquitectura UPC  
Arts digitals (DGU000000931) Ingenieria y arquitectura UPF  
Arts visuals i educació (DGU000000646) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Arxivística i gestió de documents (DGU000000862) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Assessorament genètic (DGU000001607) Ciencias de la salud UPF  
Astrofísica, física de partícules i cosmologia (DGU000000106) Ciencias UB  
Astrofísica, física de partícules i cosmologia (DGU000001150) Ciencias UB  
Atenció a la diversitat en una educació inclusiva (DGU000001562) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Atenció a la diversitat en una educació inclusiva (DGU000001577) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Atenció als problemes de salut crònics (DGU000001041) Ciencias de la salud URL  
Atenció als problemes de salut crònics (DGU000001359) Ciencias de la salud URL  
Atenció emocional al nen hospitalitzat, segons el model child life (DGU000001639) Ciencias de la salud UB  
Atenció i cures pal·liatives (DGU000001134) Ciencias de la salud UVic-UCC  
Atenció integral al malalt crític i emergències (DGU000000098) Ciencias de la salud UB  
Atenció sanitària i pràctica col·laborativa (DGU000001378) Ciencias de la salud UB  
Auditoria de comptes i comptabilitat (DGU000001597) Desconocido UAO CEU  
Auditoria i control de gestió (DGU000001397) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Automàtica i robòtica (DGU000000008) Ingenieria y arquitectura UPC  
Automàtica i robòtica (DGU000001054) Ingenieria y arquitectura UPC  
Avaluació de polítiques i administració electrònica (DGU000001094) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Avaluació i mesura de la conducta (DGU000000286) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Avançat en ciències jurídiques (DGU000000308) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Banca i finances (DGU000000932) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Bases per a l'atenció i educació de les persones amb diabetis (DGU000001587) Ciencias de la salud UB  
Bases per a l'atenció i educació de les persones amb diabetis (DGU000001587) Ciencias de la salud UB  
Begudes fermentades (DGU000001469) Ciencias URV  
Biblioteca escolar i promoció de la lectura (DGU000000594) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Biblioteca escolar i promoció de la lectura (DGU000001274) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Biblioteques i col·leccions patrimonials (DGU000000997) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Biodiversitat (DGU000000655) Ciencias UB  
Biodiversitat (DGU000001146) Ciencias UB  
Biodiversitat: evolució i conservació (DGU000000092) Ciencias UB  
Bioenginyeria (dgu000000510) (DGU000000510) Ciencias URL  
Bioenginyeria (dgu000000975) (DGU000000975) Ciencias URL  
Bioètica (DGU000001326) Ciencias de la salud URL  
Biofísica (DGU000000111) Ciencias UB  
Bioinformàtica / bioinformatics (DGU000001000) Ciencias UAB  
Bioinformàtica i bioestadística (DGU000001518) Ingenieria y arquitectura UOC  
Bioinformàtica per a les ciències de la salut (DGU000000139) Ciencias UPF  
Biologia cel·lular (DGU000000486) Ciencias UAB  
Biologia de sistemes (DGU000000344) Ciencias UVic-UCC  
Biologia de sistemes (DGU000000860) Ciencias UVic-UCC  
Biologia del desenvolupament i genètica (DGU000000404) Ciencias UB  
Biologia humana (DGU000000140) Ciencias UB  
Biologia i biotecnologia vegetal (DGU000000588) Ciencias UAB  
Biologia i biotecnologia vegetal (DGU000001275) Ciencias UAB  
Biologia i biotecnologia vegetal (DGU000001457) Ciencias UAB  
Biologia molecular i biomedicina (DGU000000770) Ciencias UdG  
Biomedicina (DGU000000094) Ciencias de la salud UB  
Biomedicina (DGU000001280) Ciencias de la salud UB  
Biomedicina (DGU000001280) Ciencias de la salud UB  
Bioquímica, biologia molecular i biomedicina (DGU000000113) Ciencias UAB  
Bioquímica, biologia molecular i biomedicina (DGU000001276) Ciencias de la salud UAB  
Biotecnologia alimentària (DGU000000126) Ciencias UdG  
Biotecnologia alimentària (DGU000001325) Ingenieria y arquitectura UdG  
Biotecnologia avançada (DGU000000114) Ciencias UAB  
Biotecnologia avançada (DGU000001294) Ciencias UAB  
Biotecnologia en ciències de la salut (DGU000000358) Ciencias de la salud UdL  
Biotecnologia en ciències de la salut (DGU000000775) Ciencias de la salud UdL  
Biotecnologia molecular (DGU000000095) Ciencias de la salud UB  
Biotecnologia molecular (DGU000001232) Ciencias UB  
Cadena de subministrament, transport i mobilitat (DGU000001482) Ingenieria y arquitectura UPC  
Canvi ambiental: anàlisi i gestió (DGU000001347) Ciencias UdG  
Canvi climàtic: reconstrucció instrumental i anàlisi (DGU000001603) Ciencias URV  
Catàlisi avançada i modelització molecular (DGU000001220) Ciencias UdG  
Catàlisi homogènia (DGU000000875) Ciencias UB  
Cervell i cognició / brain and cognition (DGU000001391) Ciencias UPF  
Ciència cognitiva i llenguatge (DGU000000141) Artes y Humanidades UB  
Ciència cognitiva i llenguatge (DGU000001243) Artes y Humanidades UB  
Ciència de dades (DGU000001410) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Ciència i enginyeria computacional (DGU000000477) Ingenieria y arquitectura UAB  
Ciència i enginyeria de materials (DGU000000017) Ciencias URV  
Ciència i enginyeria de materials (DGU000000542) Ingenieria y arquitectura UPC  
Ciència i enginyeria de materials (DGU000001435) Ciencias URL  
Ciència i enginyeria de materials (DGU000001477) Ingenieria y arquitectura UPC  
Ciència i gestió integral de l'aigua (DGU000001550) Ciencias UB  
Ciència i tecnologia aeroespacial (DGU000000314) Ingenieria y arquitectura UPC  
Ciència i tecnologia aeroespacial/aerospace science and technology (DGU000001478) Ingenieria y arquitectura UPC  
Ciència i tecnologia aeroespacials/aerospace science and technology (DGU000001525) Ingenieria y arquitectura UPC  
Ciència i tecnologia de la sostenibilitat (DGU000001316) Ingenieria y arquitectura UPC  
Ciència i tecnologia de l'aigua (DGU000000124) Ciencias UdG  
Ciència i tecnologia de l'aigua (DGU000001331) Ciencias UdG  
Ciència i tecnologia de materials (DGU000000464) Ciencias UAB  
Ciència i tecnologia químiques (DGU000000119) Ciencias UAB  
Ciència política (DGU000000910) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Ciència política / political science (DGU000001045) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Ciències actuarials i financeres (DGU000001109) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Ciències aplicades a l'enginyeria (DGU000000846) Ingenieria y arquitectura UdL  
Ciències de la infermeria (DGU000000752) Ciencias de la salud UIC  
Ciències de la infermeria (DGU000000750) Ciencias de la salud URV  
Ciències de la infermeria (DGU000000747) Ciencias de la salud UdL  
Ciències de l'antiguitat i de l'edat mitjana (DGU000000444) Artes y Humanidades UAB  
Ciències del mar: oceanografia i gestió del medi marí (DGU000000368) Ciencias UB  
Ciències del sistema nerviós: neurotoxicología, neuropsicofarmacologia, fisioteràpia neuromusculoesquelètica, neurorehabilitació (DGU000001571) Ciencias de la salud URV  
Ciències empresarials / science in management (DGU000000930) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Ciències jurídiques (DGU000001009) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Ciències jurídiques (DGU000001244) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Ciències polítiques i socials (DGU000000074) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Ciències socials del desenvolupament, cultures i desenvolupament a l'àfrica (DGU000000834) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Cinematografia (DGU000001204) Artes y Humanidades UB  
Cirurgia oncològica (DGU000000758) Ciencias de la salud UAB  
Cirurgia podològica (DGU000000715) Ciencias de la salud UB  
Cirurgia podològica (DGU000000715) Ciencias de la salud UB  
Citogenètica i biologia de la reproducció (DGU000001295) Ciencias de la salud UAB  
Ciutadania i drets humans: ètica i política (DGU000000567) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Ciutadania i drets humans: ètica i política (DGU000001250) Artes y Humanidades UB  
Ciutats intel·ligents (smart cities) (DGU000001221) Ingenieria y arquitectura UdG  
Climate change (DGU000001223) Ciencias URV  
Comissariat d'art digital (DGU000001357) Artes y Humanidades URL  
Comissariat d'art en nous mitjans (DGU000000667) Artes y Humanidades URL  
Competències mèdiques avançades (DGU000000977) Ciencias de la salud UB  
Competències mèdiques avançades (DGU000000977) Ciencias de la salud UB  
Competències mèdiques avançades (DGU000001551) Ciencias de la salud UB  
Competències mèdiques avançades (DGU000001551) Ciencias de la salud UB  
Comptabilitat i fiscalitat (DGU000001541) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Comptabilitat superior i auditoria (DGU000001504) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Comptabilitat, auditoria i control de gestió (DGU000000777) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Còmput d'altes prestacions, teoria de la informació i seguretat / high performance computing, information theory and security (DGU000000985) Ingenieria y arquitectura UAB  
Computació (DGU000000753) Ingenieria y arquitectura UPC  
Computació (DGU000000256) Ingenieria y arquitectura UPC  
Computació d'altes prestacions (DGU000000484) Ingenieria y arquitectura UAB  
Computació distribuïda/european master in distributed computing (DGU000000864) Ingenieria y arquitectura UPC  
Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments (DGU000001637) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Comunicació digital i noves tecnologies (DGU000001073) Ciencias sociales y jurídicas UAO CEU  
Comunicació digital interactiva (DGU000000352) Ciencias sociales y jurídicas UVic-UCC  
Comunicació especialitzada (DGU000001468) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Comunicació estratègica en la societat del risc (DGU000001099) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Comunicació i estudis culturals (DGU000000880) Artes y Humanidades UdG  
Comunicació i gastronomia (DGU000000104) Ciencias sociales y jurídicas UVic-UCC  
Comunicació i patrimoni cultural (DGU000000547) Ciencias sociales y jurídicas UVic-UCC  
Comunicació política i social (DGU000000792) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Comunicació política i social (DGU000001574) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Comunicació política, institucional i corporativa en entorns de crisi i de risc (DGU000000835) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Comunicacions mòbils / wireless communications (DGU000001621) Ingenieria y arquitectura UPF  
Comunitat sorda, educació i llengua de signes (DGU000000186) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Condicionants genètics, nutricionals i ambientals del creixement (DGU000000851) Ciencias de la salud URV  
Construcció i representació d'identitats culturals (DGU000000398) Artes y Humanidades UB  
Construcció i representació d'identitats culturals (DGU000001281) Artes y Humanidades UB  
Continguts de comunicació audiovisual i publicitat (DGU000001066) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Cooperació internacional en arquitectura sostenible d'emergència/international cooperation in sustainable emergency architecture (DGU000000854) Ingenieria y arquitectura UIC  
Creació artística contemporània (DGU000001476) Artes y Humanidades UB  
Creació artística: realismes i entorns (DGU000000692) Artes y Humanidades UB  
Creació artística: realismes i entorns (DGU000001265) Artes y Humanidades UB  
Creació d'empreses audiovisuals i convergència digital (DGU000001416) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Creació d'empreses audiovisuals i convergència digital (DGU000001593) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Creació d'empreses audiovisuals i la fusió de televisió i internet (DGU000001245) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Creació i gestió d'empreses en un entorn global / global in entrepreneurial management (DGU000001466) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Creació i gestió d'empreses en un entorn global/global enterpreneurship and management (DGU000000847) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Creació i gestió d'empreses innovadores i de base tecnològica (DGU000000565) Ciencias UB  
Creació i gestió d'empreses innovadores i de base tecnològica (DGU000001251) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Creació literària (DGU000000630) Artes y Humanidades UPF  
Creació literària (DGU000001278) Artes y Humanidades UPF  
Creació literària (DGU000001423) Artes y Humanidades UPF  
Creació multimèdia i jocs seriosos (DGU000001315) Ingenieria y arquitectura URL  
Creació, disseny i enginyeria multimèdia (DGU000000658) Ingenieria y arquitectura URL  
Criminologia i execució penal (DGU000000927) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Criminologia i execució penal (DGU000001424) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Criminologia i sociologia juridicopenal (DGU000000557) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Criminologia, política criminal i de seguretat (DGU000000769) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Criminologia, política criminal i sociologia jurídico penal (DGU000001256) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Cronicitat i dependència (DGU000001006) Ciencias de la salud UPF  
Cultures i llengües de l'antiguitat (DGU000000401) Artes y Humanidades UB  
Cultures i llengües de l'antiguitat (DGU000001160) Artes y Humanidades UB  
Cultures medievals (DGU000000391) Artes y Humanidades UB  
Cultures medievals (DGU000001257) Artes y Humanidades UB  
Cures infermeres, metodologia i aplicacions (DGU000000766) Ciencias de la salud UB  
Cures infermeres, metodologia i aplicacions (DGU000000766) Ciencias de la salud UB  
Cures pal·liatives (DGU000000767) Ciencias de la salud UB  
Dasonomia europea (DGU000000202) Ingenieria y arquitectura UdL  
Democràcies actuals: nacionalisme, federalisme i multiculturalitat (DGU000000925) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils (DGU000001519) Ingenieria y arquitectura UOC  
Desenvolupament i cooperació internacional (DGU000000637) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Desenvolupament i innovació d'aliments (DGU000000378) Ciencias UB  
Desenvolupament i innovació d'aliments (DGU000001262) Ciencias UB  
Desenvolupament internacional / international development (DGU000001640) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Didàctica: formació i avaluació educativa (DGU000000579) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge (DGU000001095) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge (DGU000001255) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Direcció comercial i màrqueting internacional (DGU000001016) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Direcció comptable i auditoria de comptes (DGU000001656) Ciencias sociales y jurídicas UVic-UCC  
Direcció d'art en publicitat (DGU000000793) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Direcció d'art en publicitat (DGU000001575) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Direcció de les organitzacions en l'economia del coneixement (DGU000000971) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Direcció de màrqueting (DGU000000084) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Direcció de màrqueting (DGU000001509) Ciencias sociales y jurídicas UPC  
Direcció de màrqueting (DGU000001664) Ciencias sociales y jurídicas UPC  
Direcció de màrqueting/marketing management (DGU000001353) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Direcció de màrqueting/marketing management (DGU000001508) Ciencias sociales y jurídicas UPC  
Direcció de projectes (DGU000000796) Ingenieria y arquitectura URL  
Direcció de projectes (DGU000001572) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Direcció de projectes de conservació-restauració (DGU000001100) Artes y Humanidades UB  
Direcció de projectes de conservació-restauració: col·leccions i conjunts patrimonials (DGU000000555) Artes y Humanidades UB  
Direcció dels recursos humans i del talent (DGU000001659) Ciencias sociales y jurídicas UPC  
Direcció d'empreses (DGU000001038) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Direcció d'empreses (DGU000001651) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Direcció d'empreses (mba) (DGU000000668) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Direcció d'empreses (mba) (DGU000001446) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Direcció d'empreses de l'esport (DGU000000566) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Direcció d'empreses de l'esport (DGU000001282) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Direcció d'empreses i sistemes de producció (DGU000000213) Ciencias sociales y jurídicas UIC  
Direcció d'empreses industrials (DGU000000605) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Direcció d'empreses turístiques (DGU000001205) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Direcció estratègica de la comunicació i de l'empresa (DGU000001055) Ciencias sociales y jurídicas UVic-UCC  
Direcció estratègica de la comunicació i de l'empresa (DGU000001260) Ciencias sociales y jurídicas UVic-UCC  
Direcció estratègica de la comunicació i de l'empresa (DGU000001447) Ciencias sociales y jurídicas UVic-UCC  
Direcció estratègica de l'empresa (DGU000000284) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Direcció estratègica de seguretat i policia (DGU000001155) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Direcció financera i comptable de l'empresa (DGU000000933) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Direcció financera i comptable de l'empresa (DGU000001425) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Direcció hotelera / hotel management (DGU000001524) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Direcció hotelera i de restauració (DGU000000411) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Direcció hotelera i de restauració (DGU000001189) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Direcció i gestió de centres educatius (DGU000001022) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Direcció i gestió de centres educatius (DGU000000532) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Direcció i gestió laboral (DGU000001392) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Direcció i organització de turisme d'esdeveniments (DGU000001214) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Direcció i organització industrial (DGU000001298) Ingenieria y arquitectura UAB  
Direcció i planificació del turisme (DGU000000771) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Direcció i planificació del turisme (DGU000001411) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Direcció i planificació del turisme (DGU000001530) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Direcció i planificació del turisme/european master in tourism management (DGU000000146) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Direcció internacional i gestió de la innovació tecnològica (mba) (DGU000000660) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Direcció internacional i gestió de la innovació tecnològica (mba) (DGU000001573) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Direcció, gestió i intervenció en serveis socials (DGU000000505) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Director esportiu (DGU000000716) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Disseny de sistemes de telecomunicació (DGU000000694) Ingenieria y arquitectura UAB  
Disseny i comunicació (DGU000000628) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Disseny i comunicació (DGU000001234) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Disseny molecular en química mèdica/medicinal chemistry and molecular design (DGU000000345) Ciencias de la salud UdG  
Disseny urbà: art, ciutat i societat (DGU000000387) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Disseny urbà: art, ciutat, societat (DGU000001263) Artes y Humanidades UB  
Doble màster universitari en enginyeria aeronàutica i enginyeria d'organització (DM22040414) Ingenieria y arquitectura UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i automàtica i robòtica (DM24040114) Ingenieria y arquitectura UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria d'automoció (DM24040214) Ingenieria y arquitectura UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial (DM22040314) Ingenieria y arquitectura UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria d'organització (DM22040114) Ingenieria y arquitectura UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria d'organització (DM24040514) Ingenieria y arquitectura UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria nuclear (DM24040414) Ingenieria y arquitectura UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria química (DM24040314) Ingenieria y arquitectura UPC  
Doble titulació màster en advocacia i màster en ciències jurídiques (DM31) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Doble titulació màster en advocacia i màster en sistema de justícia penal (DM30) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Documentació digital (DGU000001032) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Donació i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules (DGU000000839) Ciencias de la salud UB  
Dret (DGU000000994) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Dret ambiental (DGU000000079) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Dret ambiental (DGU000001474) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Dret de danys (DGU000001116) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Dret de l'empresa i de la contractació (DGU000001104) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Dret de l'empresa i dels negocis (DGU000000560) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Dret de l'empresa i dels negocis (DGU000001147) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Dret de l'empresa i la contractació (DGU000000080) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Dret de l'empresa: assessoria i gestió tributària i dret dels negocis (DGU000000214) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Dret dels negocis i del sector privat (DGU000000347) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Dret empresarial (DGU000000491) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Dret empresarial (DGU000001299) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Dret esportiu (DGU000000363) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Dret esportiu internacional (DGU000001638) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Dret europeu i global / european and global law (DGU000001615) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Dret i negoci marítims (DGU000001628) Ciencias sociales y jurídicas UAO CEU  
Dret i polítiques de la integració europea: dret constitucional europeu i constitucionalisme multinivell /droit et politiques de l'intégration européenne: droit constitutionnel européen et multilevel constitutionalism (DGU000000596) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Dret p?blic i processos d'integraci? multinivell (DGU000001178) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Dret públic i processos d'integració multinivell (DGU000001594) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Dret públic: globalització i cultures jurídiques (DGU000000717) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Drets humans, democràcia i globalització (DGU000001093) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Drets sociolaborals (DGU000000859) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Drets sociolaborals (DGU000001106) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Ecologia fonamental i aplicada (DGU000000397) Ciencias UB  
Ecologia terrestre i gestió de la biodiversitat (DGU000000589) Ciencias UAB  
Ecologia terrestre i gestió de la biodiversitat (DGU000001300) Ciencias UAB  
Ecologia, gestió i restauració del medi natural (DGU000001165) Ciencias UB  
Economia (DGU000000432) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Economia (DGU000001062) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Economia (DGU000001283) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Economia de la salut i del medicament (DGU000001139) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Economia de la salut i del medicament/ master in health economics and pharmacoeconomics (DGU000001567) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Economia d'empresa i integració econòmica europea (DGU000000640) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Economia i administració d'empreses / economics and business administration (DGU000000913) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Economia i dret empresarial (DGU000000348) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Economia i finances (DGU000000872) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Economia i gestió de l'activitat pesquera (DGU000000371) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Economia, finances i empresa (DGU000000535) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Economia, regulació i competència als serveis públics (DGU000001190) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Edificació (DGU000000321) Ingenieria y arquitectura UPC  
Educació en la diversitat (DGU000000353) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Educació en territoris rurals (DGU000001590) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Educació en territoris rurals (DGU000001660) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Educació en valors i ciutadania (DGU000001264) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Educació especial (DGU000000507) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Educació física i psicomotricitat de 0 a 12 anys (DGU000001224) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Educació física i psicomotricitat de 0 a 12 anys (DGU000001418) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Educació i desenvolupament rural (DGU000000871) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Educació i tic (elearning) (DGU000001581) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Educació i tic (e-learning) (DGU000000088) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Educació inclusiva (DGU000000718) Ciencias sociales y jurídicas UVic-UCC  
Educació intercultural (DGU000000451) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Educació interdisciplinar de les arts (DGU000000707) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Educació interdisciplinària de les arts (DGU000001552) Artes y Humanidades UB  
Educació per a la ciutadania i en valors (DGU000000578) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Educació per a la salut (DGU000000776) Ciencias de la salud UdL  
Educació superior (DGU000000840) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Egiptologia (DGU000001554) Artes y Humanidades UAB  
Elaboració de diccionaris i control de qualitat del lèxic espanyol (DGU000000615) Artes y Humanidades UAB  
Electroquímica. ciència i tecnologia (DGU000001175) Ciencias UB  
Electroquímica. ciència i tecnologia (DGU000001175) Ciencias UAB  
Emprenedoria i desenvolupament empresarial (DGU000001430) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Emprenedoria i innovació (DGU000000788) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Emprenedoria i innovació (DGU000001395) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Energies renovables i sostenibilitat energètica (DGU000001206) Ciencias UB  
Energies renovables i sostenibilitat energètica (DGU000001600) Ciencias UB  
Enginyeria aeronàutica (DGU000001382) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria agronòmica (DGU000000884) Ingenieria y arquitectura UdL  
Enginyeria ambiental (DGU000000367) Ingenieria y arquitectura UB  
Enginyeria ambiental (DGU000000001) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria ambiental (DGU000001154) Ingenieria y arquitectura UB  
Enginyeria ambiental (DGU000001479) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria ambiental (menta) (DGU000000021) Ingenieria y arquitectura URV  
Enginyeria ambiental i producció sostenible (DGU000000936) Ingenieria y arquitectura URV  
Enginyeria ambiental i sostenibilitat energètica (DGU000001652) Ingenieria y arquitectura URV  
Enginyeria biològica i ambiental (DGU000001380) Ingenieria y arquitectura UAB  
Enginyeria biomèdica (DGU000000148) Ciencias de la salud UB  
Enginyeria biomèdica (DGU000001480) Ingenieria y arquitectura UB  
Enginyeria biomèdica computacional / computacional biomedical engineering (DGU000001616) Ingenieria y arquitectura UPF  
Enginyeria biotecnològica (DGU000000326) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria civil (DGU000000337) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria computacional i matemàtica (DGU000001185) Ingenieria y arquitectura URV  
Enginyeria d'automoció (DGU000001040) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria de camins, canals i ports (DGU000001056) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria de forest (DGU000000919) Ingenieria y arquitectura UdL  
Enginyeria de la seguretat informàtica i intel·ligència artificial (DGU000001653) Ingenieria y arquitectura URV  
Enginyeria de l'energia (DGU000001317) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria de l'energia (DGU000001317) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria de l'esport (DGU000001630) Ingenieria y arquitectura UVic-UCC  
Enginyeria de mines (DGU000001181) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria de programari lliure (DGU000000016) Ingenieria y arquitectura UdL  
Enginyeria de programari lliure (DGU000000868) Ingenieria y arquitectura UdL  
Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial (DGU000001118) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial (DGU000001117) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos (DGU000001120) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos (DGU000001119) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria de telecomunicació (DGU000000995) Ingenieria y arquitectura UOC  
Enginyeria de telecomunicació (DGU000001135) Ingenieria y arquitectura URL  
Enginyeria de telecomunicació (DGU000001215) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria de telecomunicació (DGU000001254) Ingenieria y arquitectura UOC  
Enginyeria de telecomunicació / telecommunication engineering (DGU000001179) Ingenieria y arquitectura UAB  
Enginyeria de xarxes i telecomunicacions (DGU000000497) Ingenieria y arquitectura URL  
Enginyeria d'edificació (DGU000001487) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria del cuir (DGU000000625) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria del cuir (DGU000001422) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria del disseny de productes (DGU000001394) Ingenieria y arquitectura UdG  
Enginyeria del terreny (DGU000001537) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica (DGU000000009) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria dels recursos naturals (DGU000000328) Ciencias UPC  
Enginyeria dels recursos naturals (DGU000001559) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria d'organització (DGU000000916) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria d'organització (DGU000001057) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria electrònica (DGU000000019) Ingenieria y arquitectura URV  
Enginyeria electrònica (DGU000000149) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria electrònica (DGU000001318) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria electrònica i automàtica (DGU000000500) Ingenieria y arquitectura URL  
Enginyeria electrònica: professional i recerca (DGU000000109) Ingenieria y arquitectura UB  
Enginyeria en energia (DGU000000322) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria en informàtica (DGU000001058) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria espacial i aeronàutica / master in aerospace and aeronautical engineering (DGU000001632) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria estructural i de la construcció (DGU000000010) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria estructural i de la construcció (DGU000001538) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria física (DGU000000108) Ingenieria y arquitectura UB  
Enginyeria fotònica, nanofotònica i biofotònica / european master in photonics engineering, nanophotonics and biophotonics (DGU000000783) Ciencias UPC  
Enginyeria geològica i de mines (DGU000001059) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria geològica i de mines (DGU000001216) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria i control de processos mediambientals/environmental process control engineering (DGU000000603) Ingenieria y arquitectura UAB  
Enginyeria i gestió costanera i marítima (DGU000000315) Ciencias UPC  
Enginyeria i gestió de les telecomunicacions (DGU000000015) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria i tecnologia dels sistemes electrònics (DGU000001489) Ingenieria y arquitectura URV  
Enginyeria industrial (DGU000000879) Ingenieria y arquitectura UdL  
Enginyeria industrial (DGU000001051) Ingenieria y arquitectura URL  
Enginyeria industrial (DGU000001217) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria industrial (DGU000001222) Ingenieria y arquitectura UdG  
Enginyeria industrial (DGU000001360) Ingenieria y arquitectura URL  
Enginyeria industrial (DGU000001201) Ingenieria y arquitectura URV  
Enginyeria industrial (DGU000001386) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria industrial (DGU000001429) Ingenieria y arquitectura UdL  
Enginyeria industrial (DGU000001496) Ingenieria y arquitectura URL  
Enginyeria informàtica (DGU000000920) Ingenieria y arquitectura UdL  
Enginyeria informàtica (DGU000000972) Ingenieria y arquitectura UOC  
Enginyeria informàtica (DGU000001047) Ingenieria y arquitectura URL  
Enginyeria informàtica (DGU000001361) Ingenieria y arquitectura URL  
Enginyeria informàtica (DGU000001405) Ingenieria y arquitectura UdG  
Enginyeria informàtica / computer engineering (DGU000001381) Ingenieria y arquitectura UAB  
Enginyeria informàtica i la seva gestió (DGU000000499) Ingenieria y arquitectura URL  
Enginyeria informàtica: seguretat informàtica i sistemes intel·ligents (DGU000001236) Ingenieria y arquitectura URV  
Enginyeria marina (DGU000001387) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria marina (DGU000001655) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria matemàtica (DGU000000122) Ciencias UPC  
Enginyeria mecànica (DGU000000195) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria micro i nanoelectrònica (DGU000000003) Ingenieria y arquitectura UAB  
Enginyeria nàutica i transport marítim (DGU000001383) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria nuclear/nuclear engineering (DGU000001167) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria química (DGU000000939) Ingenieria y arquitectura URV  
Enginyeria química (DGU000001043) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria química (DGU000001048) Ingenieria y arquitectura URL  
Enginyeria química (DGU000001207) Ingenieria y arquitectura UB  
Enginyeria química (DGU000001284) Ingenieria y arquitectura URV  
Enginyeria química i de processos (DGU000000205) Ingenieria y arquitectura URV  
Enginyeria telemàtica (DGU000000219) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria termodinàmica de fluids (DGU000001490) Ingenieria y arquitectura URV  
Enginyeria tèxtil i paperera (DGU000001649) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enginyeria tèxtil, paperera i gràfica (DGU000000150) Ingenieria y arquitectura UPC  
Enologia (DGU000000022) Ingenieria y arquitectura URV  
Ensenyament de llengües estrangeres (espanyol llengua estrangera/anglès llengua estrangera) (DGU000000298) Artes y Humanidades URV  
Ensenyament de llengües: espanyol com a llengua estrangera (DGU000001570) Artes y Humanidades URV  
Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües (DGU000001352) Artes y Humanidades UdG  
Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües/llengües i moviments de població (DGU000000047) Artes y Humanidades UdG  
Ensenyament d'espanyol/català per a immigrants (DGU000000845) Artes y Humanidades UdL  
Ensenyament i adquisició de l'anglès com a llengua estrangera/segona llengua (DGU000001586) Artes y Humanidades URV  
Ensenyament i aprenentatge de l'anglès a l'educació infantil i l'educació primària (DGU000001398) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Ensenyament i aprenentatge en entorns digitals (DGU000000581) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Entorns d'ensenyament i aprenentatge mediats per tecnologies digitals (DGU000001285) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Entrenament esportiu, activitat física i salut (DGU000001578) Ciencias de la salud URL  
Envelliment actiu i satisfactori: bases per a la prevenció i l'atenció integrada (DGU000000550) Ciencias de la salud UVic-UCC  
Envelliment i salut (DGU000000797) Ciencias de la salud URV  
Erasmus mundus en aprenentatge i ensenyament de l'espanyol en contextos multilingües i internacionals/erasmus mundus in learning and teaching of spanish in multilingual and international contexts (DGU000000878) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Erasmus mundus en arqueologia del quaternari i evolució humana (DGU000001158) Artes y Humanidades URV  
Erasmus mundus en ciència i enginyeria de materials avançats (amase)/erasmus mundus master in advanced materials science and engineering (amase) (DGU000001501) Ingenieria y arquitectura UPC  
Erasmus mundus en educació internacional en vacunes / erasmus mundus in leading international vaccinology education (DGU000001646) Ciencias de la salud UAB  
Erasmus mundus en enginyeria i gestió costanera i marítima (comem)/erasmus mundus in coastal and marine engineering and management (comem) (DGU000001367) Ingenieria y arquitectura UPC  
Erasmus mundus en estudis ambientals/erasmus mundus in environmental studies (DGU000000488) Ciencias UAB  
Erasmus mundus en estudis ambientals: ciutats i sostenibilitat / erasmus mundus in environmental studies - cities and sustainability (DGU000001072) Ciencias UAB  
Erasmus mundus en gestió del risc d'inundació / erasmus mundus master of science in flood risk management (DGU000000924) Ingenieria y arquitectura UPC  
Erasmus mundus en innovació en enoturisme (DGU000001623) Ciencias URV  
Erasmus mundus en innovació i regulació en química (DGU000001350) Ciencias UB  
Erasmus mundus en mecànica computacional/erasmus mundus in computational mechanics (DGU000001366) Ingenieria y arquitectura UPC  
Erasmus mundus en mediació intermediterrània: cap a la inversió i la integració / erasmus mundus in crossing the mediterranean: towards investment and integration (DGU000001595) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Erasmus mundus en medical imaging and applications (DGU000001620) Ingenieria y arquitectura UdG  
Erasmus mundus en modelització matemàtica a l'enginyeria: teoria, computació i aplicacions / erasmus mundus in mathematical modelling in engineering: theory, numerics, applications (DGU000001494) Ciencias UAB  
Erasmus mundus en models i mètodes d'economia quantitativa / erasmus mundus in models and methods of quantitative economics (DGU000001362) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Erasmus mundus en polítiques educatives per al desenvolupament global / erasmus mundus in education policies for global development (globed) (DGU000001507) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Erasmus mundus en polítiques públiques (mundus mapp)/master in públic policy (mundus mapp) (DGU000001074) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Erasmus mundus en producció d'aliments d'origen animal/food products of animal origin (DGU000000992) Ciencias UAB  
Erasmus mundus en qualitat als laboratoris analítics (emqal) (DGU000001208) Ciencias UB  
Erasmus mundus en qualitat als laboratoris analítics/european joint master in quality in analytical laboratoires (DGU000000681) Ciencias UB  
Erasmus mundus en salut, biotecnologia i computació (DGU000000993) Ciencias de la salud UB  
Erasmus mundus en salut, biotecnologia i computació (DGU000000993) Ciencias de la salud UB  
Erasmus mundus en sistemes energètics sostenibles (select)/erasmus mundus master in environomical pathways for sustainable energy sistems (select) (DGU000001502) Ingenieria y arquitectura UPC  
Erasmus mundus en sistemes energètics sostenibles/erasmus mundus in environomical pathways for sustainable energy systems (DGU000000883) Ingenieria y arquitectura UPC  
Espanyol com a llengua estrangera en àmbits professionals (DGU000001472) Artes y Humanidades UB  
Esport sostenible i benestar (DGU000000361) Ciencias de la salud UdL  
Esport, lleure i canvi social: estratègies per a la gestió i l'anàlisi de l'activitat física contemporània (DGU000000503) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Esport, turisme i desenvolupament transfronterer (DGU000001176) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Estadística i investigació operativa (DGU000000123) Ciencias UPC  
Estadística i investigació operativa (DGU000001319) Ciencias UPC  
Estratègia i creativitat publicitàries (DGU000000494) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Estratègia i creativitat publicitàries (DGU000001330) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Estratègies i continguts d'entreteniment (DGU000001401) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Estudis ambientals (DGU000000117) Ciencias UAB  
Estudis anglesos avançats/ advanced english studies (DGU000000986) Artes y Humanidades UAB  
Estudis anglesos avançats: literatura i cultura (DGU000000436) Artes y Humanidades UAB  
Estudis avançats de llengua i literatura catalanes (DGU000001121) Artes y Humanidades UAB  
Estudis avançats en administració i dret públic (DGU000000942) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Estudis avançats en exclusió social (DGU000001527) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Estudis avançats en història de l'art (DGU000000395) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Estudis avançats en història de l'art (DGU000001266) Artes y Humanidades UB  
Estudis avançats en literatura espanyola i hispanoamericana (DGU000001481) Artes y Humanidades UB  
Estudis avançats en literatura espanyola i hispanoamericana (DGU000001601) Artes y Humanidades UB  
Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes (DGU000000613) Artes y Humanidades UAB  
Estudis catalans (DGU000001228) Artes y Humanidades UOC  
Estudis catalans / catalan studies (DGU000001409) Artes y Humanidades UPF  
Estudis catalans: llengua i literatura i les seves aplicacions (DGU000000039) Artes y Humanidades UAB  
Estudis comparatius de literatura, art i pensament (DGU000000312) Artes y Humanidades UPF  
Estudis culturals en llengua anglesa. texts i contexts (DGU000000700) Artes y Humanidades URV  
Estudis culturals mediterranis (DGU000000053) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Estudis de dones, gènere i ciutadania (DGU000000403) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Estudis de dones, gènere i ciutadania (DGU000001159) Artes y Humanidades UB  
Estudis de gènere i gestió de polítiques d'igualtat (DGU000001517) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Estudis de la xina i el japó: món contemporani (DGU000001253) Artes y Humanidades UOC  
Estudis de l'àsia oriental (DGU000001096) Artes y Humanidades UOC  
Estudis de traducció (DGU000000861) Artes y Humanidades UPF  
Estudis de traducció: estratègies i procediments (DGU000000042) Artes y Humanidades UPF  
Estudis del discurs: comunicació, societat i aprenentatge (DGU000001182) Artes y Humanidades UPF  
Estudis històrics (DGU000000400) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Estudis humanístics i socials (DGU000000754) Ciencias sociales y jurídicas UAO CEU  
Estudis interdisciplinaris en disseny i comunicació (DGU000001566) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Estudis interdisciplinaris en sostenibilitat ambiental, econòmica i social (DGU000001301) Ciencias UAB  
Estudis jurídics avançats (DGU000001473) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Estudis llatinoamericans (DGU000000399) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Estudis llatinoamericans (DGU000001483) Artes y Humanidades UB  
Estudis superiors de llengua, literatura i cultura catalanes (DGU000000292) Artes y Humanidades URV  
Estudis teatrals (DGU000000612) Artes y Humanidades UAB  
Estudis teatrals (DGU000001302) Artes y Humanidades UAB  
Estudis territorials i de la població (DGU000000037) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Estudis territorials i de la població (DGU000001127) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Estudis xinesos (DGU000000866) Artes y Humanidades UPF  
Executiu en direcció d'empreses/ executive master of business administration (emba) (DGU000001225) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Expert en espanyol com a llengua estrangera en àmbits professionals (DGU000000027) Artes y Humanidades UB  
Farmàcia assistencial i atenció farmacèutica (DGU000000388) Ciencias de la salud UB  
Farmacologia (DGU000000721) Ciencias de la salud UAB  
Farmacovigilància i farmacoepidemiologia /pharmacovigilance and pharmacoepidemiology (DGU000001001) Ciencias de la salud UAB  
Ficció en cinema i televisió. producció i realització (DGU000000082) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Ficció en cinema i televisió. producció, guió i realització (DGU000001329) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Filosofia analítica (DGU000000705) Artes y Humanidades UB  
Filosofia analítica (DGU000001286) Artes y Humanidades UB  
Filosofia contemporània: tendències i debats (DGU000000459) Artes y Humanidades UAB  
Filosofia i estudis clàssics (DGU000000031) Artes y Humanidades UB  
Filosofia política (DGU000000789) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Finances corporatives i banca. m. sc. in corporate finance and banking (DGU000001493) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Finances corporatives i banca. m.sc. in corporate finance and banking (DGU000001183) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Finances/finance (DGU000000722) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Fiscalitat (DGU000000973) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Física avançada (DGU000001209) Ciencias UB  
Física avançada i professional (DGU000000461) Ciencias UAB  
Física computacional i aplicada (DGU000000120) Ciencias UPC  
Física d'altes energies, astrofísica i cosmologia (DGU000000695) Ciencias UAB  
Física d'altes energies, astrofísica i cosmologia / high energy, physics, astrophysics and cosmology (DGU000001303) Ciencias UAB  
Física d'altes energies, astrofísica i cosmologia / high energy, physics, astrophysics and cosmology (DGU000001458) Ciencias UAB  
Física de sistemes biològics i radiofísica (DGU000000908) Ciencias UAB  
Física nuclear (DGU000000877) Ciencias UB  
Fisiologia integrativa (DGU000000706) Ciencias UB  
Fisiologia integrativa (DGU000001549) Ciencias UB  
Fisioteràpia de l'esport i readaptació de l'activitat física (DGU000001528) Ciencias de la salud UAB  
Fisioteràpia del tòrax (DGU000001192) Ciencias de la salud UAB  
Fisioteràpia i evidència científica (DGU000000723) Ciencias de la salud UIC  
Fisioteràpia pediàtrica (DGU000001643) Ciencias de la salud UIC  
Fonaments de la ciència de dades (DGU000001610) Ciencias UB  
Formació de les persones adultes (DGU000000452) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Formació de persones adultes (DGU000001332) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Formació de professionals de la formació (DGU000000652) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Formació de professionals de la formació (DGU000000291) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Formació de professorat de català per a persones adultes (DGU000000365) Artes y Humanidades UB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001371) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001440) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en anglès (DGU000000855) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia (DGU000000857) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en física-química (DGU000001085) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en física-química (DGU000001086) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en geografia-història (DGU000000825) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana (DGU000000826) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en matemàtiques (DGU000000856) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000850) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000898) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000917) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologia (DGU000000827) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologies industrials (DGU000001092) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en anglès (DGU000000724) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en biologia-geologia (DGU000000812) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en filosofia (DGU000000813) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en física-química (DGU000000814) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en llengua i literatura catalana/castellana (DGU000000816) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en llengües estrangeres (DGU000000817) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en matemàtiques (DGU000000818) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en música (DGU000000819) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat engeografia-història (DGU000000815) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Formació de professors d'espanyol com a llengua estrangera (DGU000000152) Artes y Humanidades UB  
Formació de professors d'espanyol com a llengua estrangera (DGU000001287) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació de professors d'espanyol com a llengua estrangera (DGU000001602) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001372) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en anglès (DGU000000726) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en educació física (DGU000000822) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en física-química (DGU000000892) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en formació i orientació laboral (DGU000000823) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en geografia-història (DGU000000824) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana (DGU000000893) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en matemàtiques (DGU000000894) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000895) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en planificació professional (DGU000000897) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en serveis (DGU000000896) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001368) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en anglès (DGU000000725) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia (DGU000000800) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en cultura clàssica (DGU000001129) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en dibuix (DGU000000801) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en educació física (DGU000000802) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en filosofia (DGU000001082) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en filosofia (DGU000000887) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en física-química (DGU000000803) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en francès (DGU000000888) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en geografia-història (DGU000000804) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llatí-grec (DGU000001128) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana (DGU000000806) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengües estrangeres (DGU000001080) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en matemàtiques (DGU000000807) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en música (DGU000001083) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en música (DGU000000889) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000890) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en salut (DGU000000808) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en serveis (DGU000000809) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat d'educació secundària d'equador (DGU000001589) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat , formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia (DGU000000740) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001363) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001369) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001441) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001442) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001444) Ciencias sociales y jurídicas UIC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en administració (DGU000000828) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en anglès (DGU000000729) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en anglès (DGU000000728) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia (DGU000000900) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia (DGU000000852) Ciencias sociales y jurídicas UIC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en economia (DGU000000830) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en física-química (DGU000000901) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en formació i orientació laboral (DGU000001084) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en formació i orientació laboral (planificació professional) (DGU000000899) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en geografia-història (DGU000000902) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana (DGU000000831) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana (DGU000000853) Ciencias sociales y jurídicas UIC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en matemàtiques (DGU000000727) Ciencias sociales y jurídicas UPC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000886) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000903) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en salut (DGU000000885) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologia (DGU000001089) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologia (DGU000001087) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologia/tecnologies industrials (DGU000000906) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologies industrials (DGU000001090) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologies industrials (DGU000001088) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes.especialitat en educació física (DGU000000904) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes.especialitat en orientació educativa (DGU000000905) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes (DGU000001370) Ciencias sociales y jurídicas UPC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes (DGU000001443) Ciencias sociales y jurídicas UVic-UCC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especialitat en educació física (DGU000000730) Ciencias sociales y jurídicas UVic-UCC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana (DGU000000811) Ciencias sociales y jurídicas UVic-UCC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000907) Ciencias sociales y jurídicas UVic-UCC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especialitat en tecnologia (DGU000000820) Ciencias sociales y jurídicas UPC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especialitat en tecnologies industrials (DGU000000821) Ciencias sociales y jurídicas UPC  
Formació del professorat d'equador (DGU000001608) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Formació en recerca en ciències humanes (DGU000001348) Artes y Humanidades UdG  
Fotònica (DGU000000325) Ciencias UPC  
Fotònica/photonics (DGU000001320) Ciencias UPC  
Generació i aplicacions de la radiació de sincrotró / generation and applications of synchrotron radiation (DGU000001064) Ciencias UAB  
Genètica avançada (DGU000000115) Ciencias UAB  
Genètica avançada / advanced genetics (DGU000001333) Ciencias UAB  
Genètica i genòmica (DGU000001107) Ciencias UB  
Genètica, física i química forense (DGU000001626) Ciencias URV  
Geofísica (DGU000000392) Ciencias UB  
Geologia (DGU000000390) Ciencias UB  
Geologia i geofísica de reservoris (DGU000001163) Ciencias UB  
Geomàtica i navegació / geomatics and navigation (DGU000001218) Ingenieria y arquitectura UPC  
Geomàtica i navegació / geomatics and navigation (DGU000001498) Ingenieria y arquitectura UPC  
Geomàtica i navegació/geomatics and navigation (DGU000001171) Ingenieria y arquitectura UPC  
Geomàtica i navegació/geomatics and navigation (DGU000001535) Ingenieria y arquitectura UPC  
Gesti? tur?stica sostenible de recursos i destins (DGU000001680) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Gestió administrativa (DGU000000755) Ciencias sociales y jurídicas UAO CEU  
Gestió administrativa (DGU000001393) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Gestió administrativa (DGU000001531) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Gestió aeronàutica (DGU000000476) Ingenieria y arquitectura UAB  
Gestió aeronàutica (DGU000001304) Ingenieria y arquitectura UAB  
Gestió aeronàutica (DGU000001459) Ingenieria y arquitectura UAB  
Gestió cultural (DGU000000300) Ciencias sociales y jurídicas UIC  
Gestió cultural (DGU000000032) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Gestió cultural (DGU000000843) Artes y Humanidades UOC  
Gestió cultural (DGU000001267) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Gestió cultural (DGU000001548) Artes y Humanidades UOC  
Gestió de continguts digitals (DGU000000144) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Gestió de continguts digitals (DGU000001153) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Gestió de la immigració (DGU000000731) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Gestió de la informació i el coneixement en l'àmbit de la salut (DGU000000912) Ciencias de la salud UAB  
Gestió de la seguretat alimentària (DGU000000881) Ciencias UVic-UCC  
Gestió de l'edificació (DGU000001515) Ingenieria y arquitectura UPC  
Gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació (DGU000000501) Ingenieria y arquitectura URL  
Gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació (DGU000001052) Ingenieria y arquitectura URL  
Gestió de riscos tecnològics i laborals (DGU000000598) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Gestió de riscos tecnològics i laborals (DGU000001305) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Gestió de riscos tecnològics i laborals (DGU000001461) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Gestió de sòls i aigües (DGU000000154) Ingenieria y arquitectura UdL  
Gestió de sòls i aigües (DGU000001131) Ciencias UdL  
Gestió del patrimoni cultural (DGU000000033) Artes y Humanidades UB  
Gestió del patrimoni cultural en l'àmbit local (DGU000000046) Artes y Humanidades UdG  
Gestió del patrimoni cultural i museologia (DGU000001268) Artes y Humanidades UB  
Gestió del turisme/european master in tourism management (DGU000000350) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Gestió del turisme/european master in tourism management (DGU000001166) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Gestió dels recursos humans en les organitzacions (DGU000000068) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Gestió dels recursos humans en les organitzacions (DGU000001306) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Gestió d'empreses (DGU000001039) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Gestió d'empreses (DGU000001246) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / master in technology and engineering management (DGU000001633) Ingenieria y arquitectura UPC  
Gestió d'empreses globals / global strategic management (DGU000001636) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Gestió d'empreses hoteleres (DGU000001384) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Gestió d'empreses industrials (DGU000000732) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Gestió d'empreses tecnològiques i economia (DGU000001624) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Gestió documental, transparència i accés a la informació (DGU000001505) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Gestió d'organitzacions i projectes esportius (sports management) (DGU000001579) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Gestió empresarial (DGU000001050) Ciencias sociales y jurídicas UVic-UCC  
Gestió esportiva (DGU000000733) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Gestió esportiva / sport management (DGU000001611) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions (DGU000001229) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Gestió estratègica de les tecnologies de la informació i comunicacions /msc in information and communication technologies (ict) strategic management (DGU000001137) Ingenieria y arquitectura UPF  
Gestió estratègica d'empreses turístiques (DGU000000409) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Gestió financera i auditoria de l'empresa (DGU000001427) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Gestió i avaluació de la intervenció per a la transformació social (DGU000001618) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Gestió i comunicació d'entitats socials i solidàries (DGU000001076) Ciencias sociales y jurídicas UAO CEU  
Gestió i comunicació d'entitats socials i solidàries (DGU000001202) Ciencias sociales y jurídicas UAO CEU  
Gestió i desenvolupament de persones i equips en les organitzacions (DGU000001168) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Gestió i didàctica del patrimoni cultural (DGU000000665) Artes y Humanidades URL  
Gestió i direcció de biblioteques i serveis d'informació (DGU000001588) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Gestió i innovació en la indústria alimentària (DGU000000636) Ciencias de la salud UdL  
Gestió i programació d'activitats físicoesportives orientades al benestar (DGU000001010) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Gestió i restauració del medi natural (DGU000000552) Ciencias UB  
Gestió i valoració urbana (DGU000000004) Ingenieria y arquitectura UPC  
Gestió integral de la construcció (DGU000000502) Ingenieria y arquitectura URL  
Gestió integral de la construcció (DGU000001343) Ingenieria y arquitectura URL  
Gestió internacional (DGU000000083) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Gestió internacional (DGU000001340) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Gestió internacional del turisme (DGU000001557) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Gestió pública (DGU000000475) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Gestió pública (DGU000001126) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Gestió pública avançada (DGU000000558) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Gestió pública avançada (DGU000001144) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Gestió sanitària (DGU000000954) Ciencias de la salud UIC  
Gestió, organització i economia de l'empresa/management, organization and business economics (DGU000000751) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Gestoria administrativa (DGU000001177) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Govern i gestió pública a l'amèrica llatina (DGU000001657) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Governan?a tur?stica mundial (DGU000001681) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Hidroinformàtica i gestió de l'aigua/hydroinformatics and water management (DGU000000197) Ingenieria y arquitectura UPC  
Història comparada, segles xvi-xx (DGU000000190) Artes y Humanidades UAB  
Història contemporània (DGU000000191) Artes y Humanidades UAB  
Història contemporània i món actual (DGU000001269) Artes y Humanidades UB  
Història de catalunya (DGU000001136) Artes y Humanidades UAB  
Història de la ciència: ciència, història i societat (DGU000000991) Artes y Humanidades UAB  
Història de la ciència: ciència, història i societat (DGU000000155) Ciencias UAB  
Història del món (DGU000000304) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Història del món (DGU000001428) Artes y Humanidades UPF  
Història econòmica (DGU000000564) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Història econòmica (DGU000001288) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Història i cultura de l'alimentació (DGU000000184) Artes y Humanidades UB  
Història i cultura de l'alimentació (DGU000001148) Artes y Humanidades UB  
Història i identitats en el mediterrani occidental (segles xv-xix) (DGU000001373) Artes y Humanidades UB  
Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies (DGU000001015) Artes y Humanidades UOC  
Identitat europea medieval (DGU000001184) Artes y Humanidades UdL  
Immunologia (DGU000000156) Ciencias UB  
Immunologia avançada (DGU000001161) Ciencias de la salud UB  
Incendis forestals. ciència i gestió integral (DGU000001033) Ingenieria y arquitectura UdL  
Indústria farmacèutica i biotecnologia (DGU000000534) Ciencias de la salud UPF  
Indústria farmacèutica i biotecnològica (DGU000001563) Ciencias de la salud UPF  
Infermeria de pràctica clínica avançada (DGU000001622) Ciencias de la salud UB  
Infermeria de pràctica clínica avançada (DGU000001622) Ciencias de la salud UB  
Informació digital (DGU000001426) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Informàtica avançada (DGU000000002) Ingenieria y arquitectura UAB  
Informàtica industrial i automàtica (DGU000000143) Ingenieria y arquitectura UdG  
Informàtica industrial, automàtica, computació i sistemes (miiacs) (DGU000000734) Ingenieria y arquitectura UdG  
Iniciació a la investigació en salut mental (DGU000001210) Ciencias de la salud UB  
Iniciació a la investigació en salut mental (DGU000001210) Ciencias de la salud UAB  
Iniciació a la investigació en salut mental (DGU000001210) Ciencias de la salud UB  
Iniciació a la recerca en humanitats: història, art, filosofia, llengua i literatura (DGU000000364) Artes y Humanidades UdG  
Innovació de les indústries tèxtils (DGU000001226) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Innovació de les indústries tèxtils (DGU000001419) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Innovació educativa i tic (DGU000001042) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Innovació educativa i tic (DGU000001342) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Innovació empresarial i gestió de la tecnologia (DGU000000078) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Innovació empresarial i gestió de la tecnologia (DGU000001495) Ingenieria y arquitectura UdG  
Innovació en didàctiques específiques (DGU000001014) Ciencias sociales y jurídicas UVic-UCC  
Innovació en didàctiques específiques (DGU000001252) Ciencias sociales y jurídicas UVic-UCC  
Innovació en disseny per al sector turístic (DGU000000996) Artes y Humanidades UB  
Innovació en disseny per al sector turístic (DGU000001355) Artes y Humanidades UB  
Innovació en la gestió turística (DGU000000976) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Innovació i emprenedoria en nutrició, malalties cròniques i envelliment saludable (DGU000001614) Ciencias de la salud UB  
Innovació i emprenedoria en nutrició, malalties cròniques i envelliment saludable (DGU000001614) Ciencias de la salud UB  
Innovació i gestió hotelera (DGU000000085) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Innovació i gestió hotelera / innovative hospitality management (DGU000001063) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Innovació i iniciativa emprenedora/innovation and entrepreneurship (DGU000000947) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Innovació i investigació en informàtica/innovation and research in informatics (miri) (DGU000001097) Ingenieria y arquitectura UPC  
Innovació pedagògica i lideratge educatiu en el segle xxi (DGU000001327) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Integració europea (DGU000000467) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Integració europea (DGU000001307) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Intel·ligència ambiental multimèdia / multimedia ambient intelligence (DGU000001067) Ingenieria y arquitectura UAB  
Intel·ligència artificial (DGU000000160) Ingenieria y arquitectura UPC  
Intel·ligència artificial/artificial intelligence (DGU000001164) Ingenieria y arquitectura UPC  
Interacció persona-ordinador (DGU000000379) Ingenieria y arquitectura UdL  
Interdisciplinari dels mèdia i sistemes cognitius interactius (DGU000000531) Ingenieria y arquitectura UPF  
Internacionalització (DGU000000374) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Internacionalització: aspectes econòmics, empresarials i juridicopolítics (DGU000001289) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Interpretació de conferències (DGU000000342) Artes y Humanidades UVic-UCC  
Intervenció i estudis crítics sobre l'exclusió social (DGU000000998) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Intervenció i investigació en patologia del llenguatge: sordesa i trastorns neurològics (DGU000001068) Ciencias de la salud UAB  
Intervenció i recerca en patologia del llenguatge (DGU000000696) Ciencias de la salud UAB  
Intervenció psicosocial (DGU000000162) Ciencias de la salud UB  
Intervenció psicosocial (DGU000000620) Ciencias de la salud UAB  
Intervenció psicosocial (DGU000001290) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Intervenció sostenible en el medi construït (DGU000001388) Ingenieria y arquitectura UPC  
Intervencions educatives i socials (DGU000000580) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Intervencions socials i educatives (DGU000001471) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Investigació biomèdica (DGU000001323) Ciencias de la salud UdL  
Investigació en ciències clíniques (DGU000000573) Ciencias de la salud UB  
Investigació en ciències de la infermeria (DGU000001102) Ciencias de la salud URV  
Investigació en creació i gestió d'empreses/research on entrepreneurship and business management (DGU000000745) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Investigació en enginyeria química i de processos (DGU000000940) Ingenieria y arquitectura URV  
Investigació en enginyeria termodinàmica de fluids (DGU000000649) Ingenieria y arquitectura URV  
Investigació en psicologia aplicada a les ciències de la salut (DGU000001036) Ciencias de la salud UAB  
Investigació en psicologia social (DGU000000067) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Investigació en salut mental (DGU000000999) Ciencias de la salud UB  
Investigació en sociologia aplicada (DGU000000469) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Investigació en tecnologies de la informació i comunicació (DGU000001364) Ingenieria y arquitectura UPC  
Investigació en tecnologies de la informació i la comunicació (DGU000000201) Ingenieria y arquitectura UPC  
Investigació etnogràfica, teoria antropològica i relacions interculturals (DGU000000036) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Investigació i canvi educatiu (DGU000001291) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Joventut i societat (DGU000000356) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Joventut i societat (DGU000001452) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Laboratori d'anàlisis clíniques (DGU000000062) Ciencias UPF  
Lèxic i comunicació lingüística (DGU000000386) Artes y Humanidades UB  
Lideratge de la innovació pedagògica i direcció de centres educatius (DGU000001580) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Lideratge i gestió de la ciència i la innovació (DGU000001141) Ciencias de la salud UPF  
Lideratge i gestió d'infermeria (DGU000000405) Ciencias de la salud UB  
Lideratge i gestió d'infermeria (DGU000000405) Ciencias de la salud UB  
Lingüística aplicada i adquisició de llengües en contextos multilingües (DGU000000385) Artes y Humanidades UB  
Lingüística aplicada i adquisició de llengües en contextos multilingües (DGU000001292) Artes y Humanidades UB  
Lingúística forense (DGU000000937) Artes y Humanidades UPF  
Lingüística i aplicacions tecnològiques (DGU000000043) Artes y Humanidades UPF  
Lingüística teòrica i aplicada (DGU000000882) Artes y Humanidades UPF  
Literatura comparada i traducció literària (DGU000000631) Artes y Humanidades UPF  
Literatura comparada: estudis literaris i culturals (DGU000000990) Artes y Humanidades UAB  
Literatura comparada: estudis literaris i culturals (DGU000000035) Artes y Humanidades UAB  
Llengua espanyola i literatura hispànica (DGU000000442) Artes y Humanidades UAB  
Llengua espanyola i literatures hispàniques (DGU000000693) Artes y Humanidades UB  
Llengua espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera (DGU000001308) Artes y Humanidades UAB  
Llengua i civilització de l'antic egipte (DGU000000697) Artes y Humanidades UAB  
Llengües aplicades (DGU000000423) Artes y Humanidades UdL  
Lògica pura i aplicada (DGU000000163) Artes y Humanidades UB  
Lògica pura i aplicada (DGU000001157) Ciencias UB  
Logística i comerç internacional (DGU000001259) Ciencias sociales y jurídicas UAO CEU  
Logística i gestió de la cadena de subministrament / logistics and supply chain management (DGU000001002) Ingenieria y arquitectura UAB  
Logística i gestió de la cadena de subministrament / logistics and supply chain management (DGU000001193) Ingenieria y arquitectura UAB  
Logística, transport i mobilitat (DGU000000012) Ingenieria y arquitectura UPC  
Malalties autoimmunes (DGU000000708) Ciencias de la salud UB  
Màrqueting (DGU000000914) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Màrqueting de mitjans socials (DGU000001634) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Màrqueting digital / msc digital marketing (DGU000001512) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Màrqueting i investigació de mercats (DGU000001078) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Màrqueting/ msc. in marketing (DGU000001412) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Matemàtica aplicada (DGU000000121) Ciencias UPC  
Matemàtica avançada (DGU000000118) Ciencias UAB  
Matemàtica avançada (DGU000001156) Ciencias UB  
Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica (DGU000000785) Ingenieria y arquitectura UPC  
Matemàtica avançada i professional (DGU000000112) Ciencias UB  
Mecànica computacional (DGU000000333) Ingenieria y arquitectura UPC  
Mecànica de materials i estructures (DGU000000346) Ingenieria y arquitectura UdG  
Mecànica de materials i estructures (DGU000001110) Ingenieria y arquitectura UdG  
Medi ambient (DGU000000125) Ciencias UdG  
Mediació en conflictes (DGU000001211) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Mediació i resolució de conflictes de família (DGU000001439) Ciencias sociales y jurídicas UIC  
Medicaments, salut i sistema sanitari (DGU000001374) Ciencias de la salud UB  
Medicina respiratòria (DGU000000441) Ciencias de la salud UB  
Medicina tradicional xinesa (DGU000001619) Ciencias de la salud UB  
Medicina tradicional xinesa (DGU000001619) Ciencias de la salud UB  
Medicina transfusional i teràpies cel·lulars avançades / transfusion medicine and advanced cell therapies (DGU000001376) Ciencias de la salud UAB  
Medicina translacional (DGU000000768) Ciencias de la salud UB  
Medicina translacional (DGU000000768) Ciencias de la salud UB  
Mediterranean forestry and natural resources management (medfor) (DGU000001017) Ingenieria y arquitectura UdL  
Mediterrània antiga (DGU000001230) Artes y Humanidades UOC  
Mediterrània antiga (DGU000001582) Artes y Humanidades UOC  
Mercats financers (DGU000001200) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Mercats internacionals (DGU000001650) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Meteorologia (DGU000000107) Ciencias UB  
Meteorologia (DGU000001470) Ciencias UB  
Mètodes numèrics en enginyeria (DGU000000011) Ingenieria y arquitectura UPC  
Mètodes numèrics en enginyeria (DGU000001170) Ingenieria y arquitectura UPC  
Metodologia de la recerca aplicada a les cures infermeres (DGU000001546) Ciencias de la salud UB  
Metodologia de la recerca aplicada a les cures infermeres (DGU000001546) Ciencias de la salud UB  
Metodologia de la simulació aplicada a la formació de professionals de ciències de la salut i socials (DGU000001629) Ciencias sociales y jurídicas UVic-UCC  
Metodologia de la simulació aplicada a la formació de professionals de ciències de la salut i socials (DGU000001662) Ciencias de la salud UVic-UCC  
Microbiologia aplicada (DGU000000116) Ciencias UAB  
Microbiologia aplicada (DGU000001309) Ciencias UAB  
Microbiologia avançada (DGU000000402) Ciencias UB  
Microbiologia avançada (DGU000001105) Ciencias UB  
Microcirurgia reconstructiva / reconstructive microsurgery (DGU000001506) Ciencias de la salud UAB  
Migracions i mediació social (DGU000000293) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Millora dels ensenyaments d'educació infantil i primària (DGU000001606) Ciencias sociales y jurídicas UVic-UCC  
Millora genètica animal i biotecnologia de la reproducció (DGU000000463) Ciencias de la salud UAB  
Millora genètica vegetal (DGU000000167) Ingenieria y arquitectura UdL  
Millora genètica vegetal (DGU000000181) Ingenieria y arquitectura UPC  
Millora genètica vegetal (DGU000001133) Ingenieria y arquitectura UdL  
Millora genètica vegetal (DGU000001321) Ciencias UPC  
Mineria de dades aplicada a la medicina (DGU000000795) Ingenieria y arquitectura URL  
Mineria de dades i gestió del coneixement / european master in data mining and knowledge management (DGU000000865) Ingenieria y arquitectura UPC  
Mitjans, comunicació i cultura (DGU000001003) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Modelització computacional atomística i multiescala en física, química i bioquímica (DGU000001556) Ciencias UB  
Modelització matemàtica en enginyeria: teoria, computació i aplicacions / mathematical modelling in engineering: theory, numerics applications (DGU000000593) Ciencias UAB  
Modelització per a la ciència i l'enginyeria/modelling for science and engineering (DGU000000987) Ciencias UAB  
Models i estratègies d'acció social i educativa en la infància i adolescència (DGU000000736) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Models i mètodes d'economia quantitativa/models and methods of quantitative economics (DGU000000066) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Música com a art interdisciplinar (DGU000000764) Artes y Humanidades UB  
Música com a art interdisciplinària (DGU000001484) Artes y Humanidades UB  
Musicologia i educació musical (DGU000000474) Artes y Humanidades UAB  
Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga (DGU000000844) Artes y Humanidades UAB  
Nanociència i nanotecnologia (DGU000000836) Ingenieria y arquitectura UB  
Nanociència i nanotecnologia (DGU000000164) Ingenieria y arquitectura UB  
Nanociència i nanotecnologia (DGU000000749) Ciencias URV  
Nanociència i nanotecnologia (DGU000001485) Ciencias UB  
Nanociència i nanotecnologia avançades / advanced nanoscience and nanotechnology (DGU000001455) Ciencias UAB  
Nanociència, materials i processos: tecnologia química de frontera (DGU000001237) Ingenieria y arquitectura URV  
Nanotecnologia (DGU000000479) Ciencias UAB  
Nanotecnologia i ciència de materials / nanotechnology and materials science (DGU000000989) Ciencias UAB  
Nanotecnologia mediambiental (DGU000001404) Ciencias UdL  
Nàutica i gestió del transport marítim (DGU000001654) Ingenieria y arquitectura UPC  
Negocis internacionals (DGU000001140) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Negocis internacionals (DGU000001609) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Negocis internacionals (DGU000001609) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Neurociències (DGU000000165) Ciencias de la salud UB  
Neurociències (DGU000000619) Ciencias de la salud UAB  
Neurociències (DGU000001152) Ciencias de la salud UB  
Neurociències (DGU000001310) Ciencias de la salud UAB  
Neuropsicologia (DGU000001520) Ciencias de la salud UOC  
Neurorehabilitació (DGU000000760) Ciencias de la salud UAB  
Nutrició i metabolisme (DGU000000166) Ciencias de la salud URV  
Nutrició i metabolisme (DGU000001098) Ciencias de la salud URV  
Nutrició i salut (DGU000000779) Ciencias de la salud UOC  
Oceanografia i gestió del medi marí (DGU000001248) Ciencias UB  
Ocupació i mercat de treball: intervenció i coaching en l'àmbit laboral (DGU000001521) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Odontologia restauradora estètica (DGU000000958) Ciencias de la salud UIC  
Optometria i ciències de la visió (DGU000000323) Ciencias de la salud UPC  
Optometria i ciències de la visió (DGU000001142) Ciencias de la salud UPC  
Organització industrial (DGU000000081) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Osteopatia (DGU000001194) Ciencias de la salud UAB  
Paisatgisme (DGU000000005) Ingenieria y arquitectura UPC  
Paisatgisme (DGU000001560) Ingenieria y arquitectura UPC  
Paleontologia (DGU000000460) Ciencias UAB  
Paleontologia (DGU000001311) Ciencias UAB  
Participació i polítiques locals (DGU000000471) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Participació i polítiques locals (DGU000001312) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Patogènesi i tractament de la sida (DGU000001198) Ciencias de la salud UAB  
Patrimoni (DGU000001635) Artes y Humanidades UdG  
Patrimoni artístic i cooperació cultural (DGU000001046) Artes y Humanidades URV  
Patrimoni cultural i desenvolupament local (DGU000000433) Artes y Humanidades UdL  
Pedagogia montessori (0-6 anys) (DGU000000798) Ciencias sociales y jurídicas UVic-UCC  
Pedagogia musical 0-12 (DGU000001399) Artes y Humanidades URL  
Pedagogia social i comunitària: lideratge de la transformació socioeducativa (DGU000000514) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Pensament contemporani (DGU000000382) Artes y Humanidades UB  
Pensament contemporani i tradició clàssica (DGU000001111) Artes y Humanidades UB  
Pensar i governar les societats complexes (DGU000000470) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Periodisme avançat. reporterisme (DGU000000492) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Periodisme avançat. reporterisme. (DGU000001328) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Peritatge, avaluació i anàlisis d'obres d'art (DGU000001516) Artes y Humanidades UdL  
Phoenix em dynamics of health and welfare (salut i benestar comunitari) (DGU000000216) Ciencias de la salud UAB  
Planificació estratègica en publicitat i relacions públiques (DGU000001421) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Planificació i gestió de l'educació (DGU000000453) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Planificació i polítiques per a les ciutats, l'ambient i el paisatge (DGU000001029) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Planificació integrada per al desenvolupament rural i la gestió ambiental (DGU000000159) Ingenieria y arquitectura UdL  
Planificació integrada per al desenvolupament rural i la gestió del medi ambient (DGU000001132) Ingenieria y arquitectura UdL  
Planificació territorial i gestió ambiental (DGU000000056) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Planificació territorial i gestió ambiental (DGU000001174) Artes y Humanidades UB  
Planificació territorial i gestió ambiental (DGU000001503) Artes y Humanidades UB  
Planificació territorial: informació, eines i mètodes (DGU000000941) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Polímers i biopolímers (DGU000000320) Ciencias UPC  
Política social, treball i benestar (DGU000001026) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Polítiques i planificació per a les ciutats, l'ambient i el paisatge (DGU000001351) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Polítiques i planificació per a les ciutats, l'ambient i el paisatge (DGU000001475) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Polítiques i planificació per a les ciutats, l'ambient i el paisatge (DGU000001475) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Polítiques públiques i desenvolupament internacional (DGU000000848) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Polítiques públiques i socials (DGU000000791) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Polítiques socials i acció comunitària (DGU000001613) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Postproducció audiovisual (DGU000000965) Ciencias sociales y jurídicas UAO CEU  
Potenciació digital/ digital empowerment (DGU000001227) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Prehistòria, antiguitat i edat mitjana (DGU000000988) Artes y Humanidades UAB  
Prevenció de riscos laborals (DGU000000738) Ingenieria y arquitectura URL  
Prevenció de riscos laborals (DGU000000739) Ciencias URV  
Prevenció de riscos laborals (DGU000000674) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Prevenció de riscos laborals (DGU000000799) Ciencias sociales y jurídicas UVic-UCC  
Prevenció de riscos laborals (DGU000001583) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Prevenció de riscos laborals (DGU000001645) Ingenieria y arquitectura UVic-UCC  
Prevenció i gestió de riscos a la comunitat (DGU000000513) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Prevenció i gestió de riscos en la comunitat (DGU000001334) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Primatologia (DGU000000099) Ciencias de la salud UB  
Processament del llenguatge natural i tecnologies lingüístiques/natural language preocessing and human language technology (DGU000000614) Artes y Humanidades UAB  
Procura (DGU000001005) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Procura (DGU000001195) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Procura (DGU000001460) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Producció i comunicació cultural (DGU000000794) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Producció i comunicació cultural (DGU000001576) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Producció i emprenedoria de continguts digitals (DGU000001658) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Producció i recerca artística (DGU000001151) Artes y Humanidades UB  
Produccions artístiques i recerca (DGU000000026) Artes y Humanidades UB  
Programació web d'alt rendiment (DGU000001522) Ingenieria y arquitectura URL  
Programari lliure (DGU000000023) Ingenieria y arquitectura UOC  
Projecte integrat d'arquitectura (DGU000000645) Ingenieria y arquitectura URL  
Projecte integrat d'arquitectura - integrated architecture design (DGU000001544) Ingenieria y arquitectura URL  
Promoció de la salut (DGU000000354) Ciencias de la salud UdG  
Promoció de la salut (DGU000001344) Ciencias de la salud UdG  
Protecció integrada de cultius (DGU000000408) Ingenieria y arquitectura UdL  
Protecció integrada de cultius (DGU000001324) Ingenieria y arquitectura UdL  
Psicogerontologia (DGU000000583) Ciencias de la salud UB  
Psicogerontologia (DGU000001492) Ciencias de la salud UB  
Psicologia clínica de la salut i qualitat de vida (DGU000000741) Ciencias de la salud UdG  
Psicologia clínica i de la salut (DGU000000416) Ciencias de la salud UB  
Psicologia de la cognició i de la comunicació (DGU000000712) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Psicologia de la salut (DGU000001061) Ciencias de la salud URV  
Psicologia de la salut i psicoteràpia (DGU000000086) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Psicologia de l'educació (DGU000001203) Ciencias sociales y jurídicas UAO CEU  
Psicologia de l'educació - mipe (DGU000001108) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Psicologia de l'educació-mipe (DGU000000168) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans (DGU000000691) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans (DGU000000874) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans/psychology of work, organizations and human resources (DGU000000189) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Psicologia del treball, organitzacions i recursos humans (DGU000001011) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Psicologia del treball, organitzacions i recursos humans (DGU000001358) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Psicologia general sanitària (DGU000001365) Ciencias de la salud UB  
Psicologia general sanitària (DGU000001377) Ciencias de la salud UdL  
Psicologia general sanitària (DGU000001413) Ciencias de la salud UAB  
Psicologia general sanitària (DGU000001436) Ciencias de la salud URL  
Psicologia general sanitària (DGU000001437) Ciencias de la salud UAO CEU  
Psicologia general sanitària (DGU000001450) Ciencias de la salud UdG  
Psicologia general sanitària (DGU000001465) Ciencias de la salud URV  
Psicologia general sanitària (DGU000001631) Ciencias de la salud UVic-UCC  
Psicologia i qualitat de vida (DGU000001249) Ciencias de la salud UdG  
Psicologia, salut i qualitat de vida (DGU000000974) Ciencias de la salud UOC  
Psicopatologia legal, forense i criminològica (DGU000000643) Ciencias de la salud UIC  
Psicopedagogia (DGU000000841) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Psicopedagogia (DGU000000921) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Psicopedagogia (DGU000001196) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Psicopedagogia (DGU000001400) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Psicopedagogia (DGU000001598) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Publicitat i relacions públiques (DGU000000698) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Qualitat d'aliments d'origen animal (DGU000001313) Ciencias de la salud UAB  
Qualitat de medicaments, cosmètics i aliments (DGU000000709) Ciencias de la salud UB  
Química (DGU000001049) Ciencias URL  
Química a la indústria (DGU000000018) Ciencias URV  
Química analítica (DGU000001112) Ciencias UB  
Química analítica (DGU000001433) Ciencias URL  
Química avançada (DGU000000434) Ciencias UB  
Química de materials aplicada (DGU000001113) Ciencias UB  
Química farmacèutica (DGU000001432) Ciencias URL  
Química industrial i introducció a la investigació química/industrial chemistry and introductions to chemical research (DGU000001065) Ciencias UAB  
Química orgànica (DGU000000685) Ciencias UB  
Química orgànica (DGU000001101) Ciencias UB  
Química orgànica experimental i industrial (DGU000000876) Ciencias UB  
Química teòrica i computacional (DGU000000297) Ciencias URV  
Química teòrica i modelització computacional (DGU000001212) Ciencias UB  
Radiació de sincrotró i acceleradors de partícules (DGU000000465) Ciencias UAB  
Recerca aplicada en economia i empresa / applied research in economics and business (DGU000001027) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Recerca bàsica en odontologia i biomedicina (DGU000000302) Ciencias de la salud UIC  
Recerca biomèdica (DGU000000059) Ciencias UPF  
Recerca biomèdica translacional (DGU000001375) Ciencias de la salud UAB  
Recerca clínica (DGU000001114) Ciencias de la salud UB  
Recerca clínica (DGU000001499) Ciencias de la salud UB  
Recerca clínica (DGU000001499) Ciencias de la salud UB  
Recerca clínica (DGU000001644) Ciencias de la salud UIC  
Recerca clínica aplicada en ciències de la salut (DGU000000759) Ciencias de la salud UAB  
Recerca clínica en medicina (DGU000000742) Ciencias de la salud UdL  
Recerca clínica i de materials en odontologia (DGU000000703) Ciencias de la salud UIC  
Recerca educativa (DGU000000858) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Recerca en art i disseny (DGU000001197) Artes y Humanidades UAB  
Recerca en àsia oriental contemporània (DGU000000472) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Recerca en ciència animal i dels aliments (DGU000000623) Ingenieria y arquitectura UAB  
Recerca en ciència política (DGU000000744) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Recerca en ciència política (DGU000001486) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Recerca en ciències de la gestió (DGU000000511) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Recerca en ciències de la gestió (DGU000001341) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Recerca en ciències humanes, socials i jurídiques (DGU000000301) Ciencias sociales y jurídicas UIC  
Recerca en ciències jurídiques (DGU000000837) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Recerca en ciències jurídiques (DGU000001186) Ciencias sociales y jurídicas UAO CEU  
Recerca en ciències odontològiques (DGU000000577) Ciencias de la salud UB  
Recerca en ciències socials (DGU000001438) Ciencias sociales y jurídicas UIC  
Recerca en comportament i cognició (DGU000001169) Ciencias de la salud UB  
Recerca en comunicació i periodisme (DGU000000713) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Recerca en continguts de l'era digital (DGU000000714) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Recerca en didàctica de la llengua i la literatura (DGU000000537) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Recerca en didàctica de la llengua i la literatura (DGU000000366) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Recerca en didàctica de la llengua i la literatura (DGU000001270) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Recerca en didàctica de les ciències socials, la geografia, la història i l'art (DGU000000763) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Recerca en didàctica de les matemàtiques i de les ciències (DGU000000448) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Recerca en didàctiques específiques (DGU000000359) Ciencias UB  
Recerca en economia aplicada (DGU000000489) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Recerca en economia, finances i empresa (DGU000000928) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Recerca en educació (DGU000000450) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Recerca en educació (DGU000001297) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Recerca en empresa (DGU000001077) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Recerca en empreses, finances i assegurances (DGU000000407) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Recerca en enginyeria de processos químics (DGU000000699) Ingenieria y arquitectura UPC  
Recerca en filosofia i estudis humanístics (DGU000000661) Artes y Humanidades URL  
Recerca en humanitats (DGU000000957) Artes y Humanidades UIC  
Recerca en humanitats (DGU000001453) Artes y Humanidades UdG  
Recerca en humanitats (DGU000001497) Artes y Humanidades UIC  
Recerca en infermeria i salut (DGU000001337) Ciencias de la salud UIC  
Recerca en les tecnologies de la informació i la comunicació i la seva gestió (DGU000000702) Ingenieria y arquitectura URL  
Recerca en malalties hepàtiques (DGU000000679) Ciencias de la salud UB  
Recerca en odontologia (DGU000001354) Ciencias de la salud UIC  
Recerca en personalitat i comportament (DGU000000710) Ciencias de la salud UB  
Recerca en psicologia clínica (DGU000000454) Ciencias de la salud UAB  
Recerca en psicologia de la salut (DGU000000458) Ciencias de la salud UAB  
Recerca en psicologia de l'esport i de l'activitat física (DGU000000457) Ciencias de la salud UAB  
Recerca en química i enginyeria química (DGU000000058) Ciencias URL  
Recerca en salut (DGU000001124) Ciencias de la salud UdL  
Recerca en salut (DGU000001568) Ciencias de la salud UdL  
Recerca en sistemes de producció agroalimentària (DGU000000412) Ciencias UdL  
Recerca en sistemes i productes forestals (DGU000000355) Ciencias UdL  
Recerca en sociologia (DGU000000429) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Recerca en sociologia i demografia (DGU000000926) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Recerca en veterinària (DGU000000100) Ciencias de la salud UAB  
Recerca i innovació en cures infermeres (DGU000001180) Ciencias de la salud UAB  
Recerca i innovació en cures infermeres (DGU000001647) Ciencias de la salud UAB  
Recerca i intervenció psicosocial (DGU000001037) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Recerca per a economia i empresa (DGU000000735) Ciencias sociales y jurídicas URL  
Recerca translacional en fisioteràpia (DGU000001349) Ciencias de la salud UAB  
Recerca, desenvolupament i control de medicaments (DGU000001271) Ciencias de la salud UB  
Recerca, desenvolupament i control dels medicaments (DGU000000096) Ciencias de la salud UB  
Recursos hídrics (DGU000000543) Ingenieria y arquitectura UPC  
Recursos minerals i riscos geològics (DGU000001162) Ciencias UB  
Regeneració de territoris intermedis. estratègies sostenibles per paisatges contemporanis/regenerating intermediate landscapes. sustanaible strategies for contemporary landscapes (DGU000001030) Ingenieria y arquitectura UIC  
Rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva (DGU000000761) Ciencias de la salud UAB  
Relacions euromediterrànies (DGU000000945) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Relacions internacionals (DGU000000867) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Relacions internacionals, seguretat i desenvolupament (DGU000000607) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Relacions internacionals, seguretat i desenvolupament (DGU000001314) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Rendiment esportiu: tecnificació i alt nivell (DGU000000711) Ciencias de la salud UB  
Rendiment esportiu: tecnificació i alt nivell (DGU000001553) Ciencias de la salud UB  
Reptes de la filosofia contemporània (DGU000001122) Artes y Humanidades UAB  
Responsabilitat social corporativa (DGU000001402) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Salut i benestar comunitari (DGU000000519) Ciencias de la salud UAB  
Salut i benestar comunitari/health and communitary welfare (DGU000000863) Ciencias de la salud UAB  
Salut internacional (DGU000000842) Ciencias de la salud UB  
Salut laboral (DGU000000305) Ciencias de la salud UPF  
Salut laboral (DGU000001322) Ciencias de la salud UPF  
Salut mental: investigació en psiquiatria, neurotoxicologia i psicofarmacologia (DGU000000541) Ciencias de la salud URV  
Salut pública (DGU000001079) Ciencias de la salud UPF  
Salut pública (DGU000000169) Ciencias de la salud UPF  
Sanitat i producció porcina (DGU000000170) Ingenieria y arquitectura UdL  
Sanitat i producció porcina (DGU000001569) Ciencias de la salud UdL  
Seguretat alimentària (DGU000000553) Ciencias UB  
Seguretat alimentària (DGU000001500) Ciencias de la salud UB  
Seguretat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions (DGU000000918) Ingenieria y arquitectura UOC  
Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals (DGU000000518) Ciencias de la salud UPC  
Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals (DGU000001648) Ingenieria y arquitectura UPC  
Seguretat informàtica i sistemes intel·ligents (DGU000000020) Ingenieria y arquitectura URV  
Seguretat internacional (DGU000001021) Ciencias sociales y jurídicas UPF  
Sintesi i catàlisi/synthesis and catalysis (DGU000000204) Ciencias URV  
Sistema de justícia penal (DGU000000746) Ciencias sociales y jurídicas UdL  
Sistemes agrícoles periurbans (DGU000000101) Ingenieria y arquitectura UPC  
Sistemes cognitius i mèdia interactius/cognitive systems and interactive media (DGU000001339) Ingenieria y arquitectura UPF  
Sistemes intel·ligents interactius (DGU000001007) Ingenieria y arquitectura UPF  
Sistemes intel·ligents interactius (DGU000001564) Ingenieria y arquitectura UPF  
Societat de la informació i el coneixement (DGU000000087) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Societat de la informació i el coneixement (DGU000001585) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Societats històriques i formes polítiques a europa (DGU000000701) Artes y Humanidades URV  
Sociologia: transformacions socials i innovació (DGU000001293) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Sostenibilitat (DGU000000330) Ingenieria y arquitectura UPC  
Sostenibilitat i gestió de l'edificació en el sector turístic (DGU000001599) Ingenieria y arquitectura UdG  
Synthesis, catalysis and molecular design (DGU000001238) Ciencias URV  
Tècniques cromatogràfiques aplicades (DGU000000294) Ciencias URV  
Tècniques cromatogràfiques aplicades (DGU000000294) Ciencias UdG  
Tècniques cromatogràfiques aplicades (DGU000001239) Ciencias URV  
Tècniques d'anàlisi i innovació turística (DGU000000869) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Tècniques quirúrgiques endoscòpiques (DGU000000762) Ciencias de la salud UAB  
Tecnologia a l'arquitectura (DGU000000006) Ingenieria y arquitectura UPC  
Tecnologia de climatització i eficiència energètica en edificis (DGU000000647) Ingenieria y arquitectura URV  
Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement (DGU000000171) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement (DGU000001060) Ciencias sociales y jurídicas URV  
Tecnologia multimèdia (DGU000000604) Ingenieria y arquitectura UAB  
Tecnologia per al desenvolupament humà i la cooperació (DGU000001123) Ingenieria y arquitectura UPC  
Tecnologies aplicades a la informació (DGU000000677) Ciencias UVic-UCC  
Tecnologies de la informació (DGU000000014) Ingenieria y arquitectura UPC  
Tecnologies de la informació i automàtica (DGU000001125) Ingenieria y arquitectura UdG  
Tecnologies de la informació i la comunicació (DGU000000200) Ingenieria y arquitectura UPC  
Tecnologies de la informació per a la intel·ligència empresarial/information technologies for business intelligence (it4bi) (DGU000001173) Ingenieria y arquitectura UPC  
Tecnologies de la informació, la comunicació i els mitjans audiovisuals (DGU000000250) Ingenieria y arquitectura UPF  
Tecnologies del so i de la música / sound and music computing (DGU000001565) Ingenieria y arquitectura UPF  
Tecnologies del so i de la música/sound and music computing (DGU000000627) Artes y Humanidades UPF  
Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos (DGU000001389) Ingenieria y arquitectura UPC  
Tecnologies intel·ligents per a sistemes de salut/smart healthcare (DGU000001406) Ingenieria y arquitectura UdG  
Teledetecció i sistemes d'informació geogràfica (DGU000001385) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Telemedicina (DGU000000781) Ciencias de la salud UOC  
Teoria de la literatura i literatura comparada (DGU000000765) Artes y Humanidades UB  
Teoria i història de l'arquitectura (DGU000000194) Ingenieria y arquitectura UPC  
Teoria i pràctica del projecte d'arquitectura (DGU000000007) Ingenieria y arquitectura UPC  
Teràpia familiar (DGU000000639) Ciencias de la salud UIC  
Tipografia: disciplina i usos (DGU000000554) Artes y Humanidades UB  
Tractament de la informació i comunicació multilingüe (DGU000000440) Artes y Humanidades UAB  
Tractament de la informació i comunicació multilingüe (DGU000001335) Artes y Humanidades UAB  
Traducció audiovisual (DGU000001641) Artes y Humanidades UAB  
Traducció especialitzada (DGU000000336) Artes y Humanidades UVic-UCC  
Traducció especialitzada (DGU000001539) Artes y Humanidades UVic-UCC  
Traducció i estudis interculturals / translation and intercultural studies (DGU000000833) Artes y Humanidades URV  
Traducció i estudis interculturals/translation and intercultural studies (DGU000000299) Artes y Humanidades URV  
Traducció professional anglès-espanyol (DGU000001604) Artes y Humanidades URV  
Traducció, interpretació i estudis interculturals (DGU000000041) Artes y Humanidades UAB  
Traducció, interpretació i estudis interculturals (DGU000001456) Artes y Humanidades UAB  
Tradumàtica: tecnologies de la traducció (DGU000001642) Artes y Humanidades UAB  
Trastorns de la comunicació i del llenguatge (DGU000001555) Ciencias de la salud UAB  
Treball i política social (DGU000000192) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Treball social sanitari (DGU000001231) Ciencias de la salud UOC  
Treball, relacions laborals i recursos humans (DGU000000772) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Turisme cultural (DGU000000773) Ciencias sociales y jurídicas UdG  
Turisme sostenible i tic (DGU000001540) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Turisme urbà (DGU000001542) Ciencias sociales y jurídicas UB  
Turisme, sostenibilitat i tic (DGU000001403) Ciencias sociales y jurídicas UOC  
Únió europea-xina: cultura i economia (DGU000001024) Ciencias sociales y jurídicas UAB  
Urbanisme (DGU000000193) Ingenieria y arquitectura UPC  
Visió per computador / computer vision (DGU000001336) Ingenieria y arquitectura UAB  
Visió per computador i intel·ligència artificial (DGU000000482) Ingenieria y arquitectura UAB  
Visió per computador i robotica (DGU000001663) Ingenieria y arquitectura UdG  
Visió per computador i robòtica - vicot (DGU000000984) Ingenieria y arquitectura UdG  
Vision and robotics (vibot) (DGU000000203) Ingenieria y arquitectura UdG  
Zoonosi i una sola salut (one health) (DGU000001612) Ciencias de la salud UAB