Resum

Nota de tall juny

 • Educació primària
 • Educació primària (docència en anglès)
 • Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre -5 anys) (simultaneïtat)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 300 558 264 ND 312 90,39% 0 ND
10-11 300 571 290 93,17% 586 88,98% 0 ND
11-12 300 480 298 95,99% 857 92,44% 0 ND
12-13 300 522 308 88,85% 1.134 94,28% 237 98%
13-14 275 463 301 92,53% 1.159 94,55% 223 97%
14-15 255 318 262 97,67% 1.162 93,78% 257 96%
15-16 265 443 259 96,37% 1.136 93,79% 268 97%
16-17 265 362 256 97,93% 1.085 94,02% 261 97%
17-18 255 345 260 95,97% 1.051 93,83% 219 96%
18-19 255 332 259 95,67% 1.071 94,79% 237 95%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)