UAB : Erasmus mundus en models i mètodes d'economia quantitativa / erasmus mundus in models and methods of quantitative economics

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
14-15 40 13 16 91% 0% 0 0%
15-16 20 62 65 93% 0% 0 0%
16-17 45 44 48 96% 0% 0 0%
17-18 45 ND ND 0% 0% ND 0%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.

Nombre de professors que participen a l'estudi

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Associat
  • Altres

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Associat
  • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctor
  • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)