UPC : Escola tècnica superior d'enginyers de camins, canals i ports de barcelona

Grados

Ciències i tecnologies del mar Ciències
Enginyeria civil Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de la construcció Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria geològica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria geològica i ambiental Enginyeria i Arquitectura

Másteres

Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques Enginyeria i Arquitectura
Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques/structural analysis of monuments and historical constructions Enginyeria i Arquitectura
Doble màster universitari en ciència i tecnologia de la sostenibilitat i en intervenció sostenible en el medi construït Enginyeria i Arquitectura
Doble màster universitari en enginyeria del terreny i en enginyeria de mines Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria ambiental Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria ambiental Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria civil Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de camins, canals i ports Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria del terreny Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria estructural i de la construcció Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria estructural i de la construcció Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria geològica i de mines Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria geològica i de mines Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria i gestió costanera i marítima Ciències
Erasmus mundus en enginyeria i gestió costanera i marítima (comem)/erasmus mundus in coastal and marine engineering and management (comem) Enginyeria i Arquitectura
Erasmus mundus en gestió del risc d'inundació / erasmus mundus master of science in flood risk management Enginyeria i Arquitectura
Erasmus mundus en mecànica computacional/erasmus mundus in computational mechanics Enginyeria i Arquitectura
Hidroinformàtica i gestió de l'aigua/hydroinformatics and water management Enginyeria i Arquitectura
Mecànica computacional Enginyeria i Arquitectura
Mètodes numèrics en enginyeria Enginyeria i Arquitectura
Mètodes numèrics en enginyeria Enginyeria i Arquitectura
Recursos hídrics Enginyeria i Arquitectura