Universitat Pompeu Fabra

Grados

Administració d'empreses i gestió de la innovació (Mataró) Ciències Socials i Jurídiques
Administració d'empreses i gestió de la innovació/ marquèting i comunitats digitals (Mataró) Ciències Socials i Jurídiques
Administració i direcció d'empreses Ciències Socials i Jurídiques
Bioinformàtica Ciències de la Salut
Biologia humana Ciències de la Salut
Ciències de l'activitat física i de l'esport (Mataró) Ciències de la Salut
Ciències empresarials-management Ciències Socials i Jurídiques
Ciències polítiques i de l'administració Ciències Socials i Jurídiques
Ciències urbanes-urban sciences Ciències Socials i Jurídiques
Comunicació audiovisual Ciències Socials i Jurídiques
Criminologia i polítiques públiques de prevenció Ciències Socials i Jurídiques
Disseny Enginyeria i Arquitectura
Disseny Arts i Humanitats
Disseny i producció de videojocs (Mataró) Ciències Socials i Jurídiques
Doble grau administració d'empreses i gestió de la innovació/turisme i gestió del lleure (Mataró) Ciències Socials i Jurídiques
Doble grau ciències de l'activitat física i de l'esport / fisioteràpia (Mataró) Ciències de la Salut
Doble grau criminologia i polítiques públiques de prevenció / dret Ciències Socials i Jurídiques
Doble grau disseny i producció de videojocs i enginyeria informàtica de gestió i sistemes d'informació (Mataró) Enginyeria i Arquitectura
Doble grau dret / administració i direcció d'empreses i economia Ciències de la Salut
Doble grau dret / administració i direcció d'empreses i economia Ciències Socials i Jurídiques
Doble grau en dret i administraci? i direcci? d'empreses Ciències Socials i Jurídiques
Doble grau en dret i economia Ciències Socials i Jurídiques
Doble grau en traducció i interpretació i llengües aplicades Arts i Humanitats
Dret Ciències Socials i Jurídiques
Economia Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria biomèdica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de disseny industrial Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de xarxes de telecomunicació Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria d'edificació Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria d'organitzaci? industrial / enginyeria electr?nica industrial i autom?tica / enginyeria mec?nica "tecnocampus" (agrupaci?) (Mataró) Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria d'organització industrial (Mataró) Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria electrònica industrial i automàtica (Mataró) Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria electrònica industrial i automàtica / enginyeria mecànica "tecnocampus" (agrupació) (Mataró) Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria en informàtica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria en informàtica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria en sistemes audiovisuals Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria en sistemes audiovisuals de telecomunicació Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria informàtica de gestió i sistemes d'informació (Mataró) Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria matem?tica en ci?ncia de dades / mathematical engineering on data science Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria mecànica (Mataró) Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria telemàtica Enginyeria i Arquitectura
Estudis globals / global studies Ciències Socials i Jurídiques
Estudis internacionals d'economia i empresa/international business economics Ciències Socials i Jurídiques
Filosofia, política i economia Ciències Socials i Jurídiques
Filosofia, política i economia Ciències Socials i Jurídiques
Fisioteràpia (Mataró) Ciències de la Salut
Grau obert, programa de (agrupació) Ciències Socials i Jurídiques
Humanitats Arts i Humanitats
Infermeria Ciències de la Salut
Infermeria (Mataró) Ciències de la Salut
Llengües aplicades Arts i Humanitats
Logística i negocis marítims (Mataró) Ciències Socials i Jurídiques
Màrqueting i comunitats digitals (Mataró) Ciències Socials i Jurídiques
Medicina Ciències de la Salut
Mitjans audiovisuals (Mataró) Ciències Socials i Jurídiques
Mitjans interactius i videojocs (Mataró) Ciències Socials i Jurídiques
Negocis i màrqueting internacionals Ciències Socials i Jurídiques
Periodisme Ciències Socials i Jurídiques
Publicitat i relacions públiques Ciències Socials i Jurídiques
Publicitat i relacions públiques Ciències Socials i Jurídiques
Relacions laborals Ciències Socials i Jurídiques
Traducció i interpretació Arts i Humanitats
Turisme i gestió del lleure (Mataró) Ciències Socials i Jurídiques

Datos históricos

Ciències de l'activitat física i de l'esport (Mataró) 2012 2012 Ciències de la Salut
Comunicació audiovisual 2008 2008 Ciències Socials i Jurídiques
Disseny (Mataró) 2010 2010 Enginyeria i Arquitectura
Infermeria (Mataró) 2011 2011 Ciències de la Salut
Multidisciplinari en tecnologia i negocis "tecnocampus" (agrupació) (Mataró) 2016 2016 Desconegut
Publicitat i relacions públiques 2008 2008 Ciències Socials i Jurídiques
Turisme i gestió del lleure 2010 2010 Ciències Socials i Jurídiques

Másteres

Administració i direcció d'empreses Ciències Socials i Jurídiques
Advocacia Ciències Socials i Jurídiques
Anàlisi econòmica especialitzada Ciències Socials i Jurídiques
Animació Enginyeria i Arquitectura
Arts digitals Enginyeria i Arquitectura
Assessorament genètic Ciències de la Salut
Atenció integrada en la cronicitat i l'envelliment (Mataró) Ciències de la Salut
Avançat en ciències jurídiques Ciències Socials i Jurídiques
Banca i finances Ciències Socials i Jurídiques
Bioinformàtica per a les ciències de la salut Ciències
Cervell i cognició / brain and cognition Ciències
Ciència de dades Ciències Socials i Jurídiques
Ciències empresarials / science in management Ciències Socials i Jurídiques
Ciències polítiques i socials Ciències Socials i Jurídiques
Comunicacions mòbils / wireless communications Enginyeria i Arquitectura
Creació literària Arts i Humanitats
Creació literària Arts i Humanitats
Creació literària Arts i Humanitats
Criminologia i execució penal Ciències Socials i Jurídiques
Criminologia i execució penal Ciències Socials i Jurídiques
Cronicitat i dependència (Mataró) Ciències de la Salut
Democràcies actuals: nacionalisme, federalisme i multiculturalitat Ciències Socials i Jurídiques
Desenvolupament internacional / international development Ciències Socials i Jurídiques
Direcció financera i comptable de l'empresa Ciències Socials i Jurídiques
Direcció financera i comptable de l'empresa Ciències Socials i Jurídiques
Direcció i planificació del turisme (Mataró) Ciències Socials i Jurídiques
Direcció i planificació del turisme (Mataró) Ciències Socials i Jurídiques
Disseny i comunicació Ciències Socials i Jurídiques
Disseny i comunicació Ciències Socials i Jurídiques
Documentació digital Ciències Socials i Jurídiques
Dret europeu i global / european and global law Ciències Socials i Jurídiques
Economia de la salut i del medicament Ciències Socials i Jurídiques
Economia de la salut i del medicament/ master in health economics and pharmacoeconomics Ciències Socials i Jurídiques
Economia i finances Ciències Socials i Jurídiques
Economia, finances i empresa Ciències Socials i Jurídiques
Emprenedoria i innovació (Mataró) Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria biomèdica computacional / computacional biomedical engineering Enginyeria i Arquitectura
Erasmus mundus en polítiques públiques (mundus mapp)/master in públic policy (mundus mapp) Ciències Socials i Jurídiques
Estudis àsia-pacífic en un context global / asian-pacific studies in a global context Arts i Humanitats
Estudis catalans / catalan studies Arts i Humanitats
Estudis comparatius de literatura, art i pensament Arts i Humanitats
Estudis de traducció Arts i Humanitats
Estudis de traducció: estratègies i procediments Arts i Humanitats
Estudis del discurs: comunicació, societat i aprenentatge Arts i Humanitats
Estudis interdisciplinaris en disseny i comunicació Ciències Socials i Jurídiques
Estudis migratoris / migration studies Ciències Socials i Jurídiques
Estudis xinesos Arts i Humanitats
Filosofia política Ciències Socials i Jurídiques
Finances corporatives i banca. m. sc. in corporate finance and banking Ciències Socials i Jurídiques
Finances corporatives i banca. m.sc. in corporate finance and banking Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en anglès Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en física-química Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en matemàtiques Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa Ciències Socials i Jurídiques
Gestió de la comunicació / master of arts in communication management Ciències Socials i Jurídiques
Gestió de la immigració Ciències Socials i Jurídiques
Gestió estratègica de les tecnologies de la informació i comunicacions /msc in information and communication technologies (ict) strategic management Enginyeria i Arquitectura
Gestió financera i auditoria de l'empresa Ciències Socials i Jurídiques
Govern i gestió pública a l'amèrica llatina Ciències Socials i Jurídiques
Història del món Ciències Socials i Jurídiques
Història del món Arts i Humanitats
Indústria farmacèutica i biotecnologia Ciències de la Salut
Indústria farmacèutica i biotecnològica Ciències de la Salut
Infermeria i salut escolar Ciències de la Salut
Informació digital Ciències Socials i Jurídiques
Interdisciplinari dels mèdia i sistemes cognitius interactius Enginyeria i Arquitectura
Laboratori d'anàlisis clíniques Ciències
Lideratge i gestió de la ciència i la innovació Ciències de la Salut
Lingúística forense Arts i Humanitats
Lingüística i aplicacions tecnològiques Arts i Humanitats
Lingüística teòrica i aplicada Arts i Humanitats
Literatura comparada i traducció literària Arts i Humanitats
Màrqueting digital / msc digital marketing Ciències Socials i Jurídiques
Màrqueting/ msc. in marketing Ciències Socials i Jurídiques
Mercats financers Ciències Socials i Jurídiques
Negocis internacionals Ciències Socials i Jurídiques
Negocis internacionals Ciències Socials i Jurídiques
Política i societat europea Ciències Socials i Jurídiques
Polítiques públiques i desenvolupament internacional Ciències Socials i Jurídiques
Polítiques públiques i socials Ciències Socials i Jurídiques
Recerca biomèdica Ciències
Recerca en ciència política Ciències Socials i Jurídiques
Recerca en ciència política Ciències Socials i Jurídiques
Recerca en economia, finances i empresa Ciències Socials i Jurídiques
Recerca en sociologia i demografia Ciències Socials i Jurídiques
Recerca multidisciplinar en ci?ncies experimentals / multidisciplinary research in experimental sciences Ciències
Relacions internacionals Ciències Socials i Jurídiques
Salut laboral Ciències de la Salut
Salut laboral Ciències de la Salut
Salut pública Ciències de la Salut
Salut pública Ciències de la Salut
Seguretat internacional Ciències Socials i Jurídiques
Sistemes cognitius i mèdia interactius/cognitive systems and interactive media Enginyeria i Arquitectura
Sistemes intel·ligents interactius Enginyeria i Arquitectura
Sistemes intel·ligents interactius Enginyeria i Arquitectura
Tecnologies de la informació, la comunicació i els mitjans audiovisuals Enginyeria i Arquitectura
Tecnologies del so i de la música / sound and music computing Enginyeria i Arquitectura
Tecnologies del so i de la música/sound and music computing Arts i Humanitats

Datos históricos

Acció social i educativa 2015 2015 Ciències Socials i Jurídiques
Acció social i educativa (Mataró) 2013 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Biofarmacologia (biofarma) 2006 2017 Ciències de la Salut
Biotecnologia mèdica (biotec) 2006 2017 Ciències
Ciències avançades de les telecomunicacions modernes/advanced sciences of modern telecommunications 2010 2010 Ciències
Dret ambiental 2010 2010 Ciències Socials i Jurídiques
Economia de la salut i del medicament 2015 2015 Ciències Socials i Jurídiques
Estudis avançats en comunicació social 2008 2011 Ciències Socials i Jurídiques
Estudis de cinema i audiovisual contemporanis 2008 2011 Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia/física-química 2011 2015 Ciències Socials i Jurídiques
Govern i gestió pública a l'amèrica llatina 2015 2015 Ciències Socials i Jurídiques
Història del món 2007 2015 Ciències Socials i Jurídiques
Lideratge i gestió de la ciència i la innovació 2015 2015 Ciències de la Salut
Negocis internacionals 2015 2015 Ciències Socials i Jurídiques
Negocis internacionals 2016 2016 Ciències Socials i Jurídiques
Recerca en economia 2006 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Ètica i integritat de l'esport 2017 2017 Ciències Socials i Jurídiques

Estudios anteriores al EEES

Datos históricos

Administració i direcció d'empreses 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Arquitectura d'interiors 2000 2011 Enginyeria i Arquitectura
Arquitectura tècnica 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Biologia 2000 2017 Ciències
Ciències del treball 2009 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències del treball Facultat de ciències socials i de la comunicació 2000 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències econòmiques i empresarials 2000 2003 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències econòmiques i empresarials (sense oferta) 2000 2010 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències empresarials 2009 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències empresarials Escola universitària d'estudis empresarials 2000 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències empresarials (Mataró) 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències empresarials - relacions laborals 2003 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències empresarials - relacions laborals Facultat de dret i facultat de ciències econòmiques i e. 2009 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències polítiques i de l'administració 2000 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències polítiques i de l'administració Facultat de ciències polítiques i socials 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Comerç internacional 2000 2008 Ciències Socials i Jurídiques
Comunicació audiovisual 2009 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Comunicació audiovisual Facultat de ciències socials i de la comunicació 2000 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Dret 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Economia 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria de telecomunicació 2004 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria en informàtica 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en telemàtica 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica en disseny industrial 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Estudis d'àsia oriental 2004 2017 Arts i Humanitats
Gestió i administració pública 2000 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Graduat superior en comerç internacional 2005 2011 Ciències Socials i Jurídiques
Humanitats 2000 2017 Arts i Humanitats
Infermeria 2006 2017 Ciències de la Salut
Investigació i tècniques de mercat 2004 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Lingüística 2003 2017 Arts i Humanitats
Periodisme 2009 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Periodisme Facultat de ciències socials i de la comunicació 2000 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Publicitat i relacions públiques 2005 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Publicitat i relacions públiques Facultat de comunicació 2009 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Relacions laborals 2009 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Relacions laborals Escola universitària de relacions laborals 2000 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Traducció i interpretació 2000 2010 Arts i Humanitats
Traducció i interpretació (alemany) 2000 2017 Arts i Humanitats
Traducció i interpretació (anglès) 2000 2017 Arts i Humanitats
Traducció i interpretació (francès) 2000 2017 Arts i Humanitats
Turisme (Mataró) 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques