Resum

Nota de tall juny

 • Grau Obert, Programa de (agrupació)
 • Relacions laborals

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 180 122 182 ND 182 78,15% 0 ND
10-11 180 190 191 90,96% 337 86,9% 0 ND
11-12 180 201 189 89,5% 507 87,05% 0 ND
12-13 180 178 189 86,63% 652 89,65% 97 97%
13-14 180 170 188 87,65% 703 89,78% 132 96%
14-15 205 185 189 91,71% 725 88,18% 141 96%
15-16 180 200 201 90,67% 742 87,54% 138 94%
16-17 182 201 203 89,23% 760 86,68% 139 94%
17-18 180 178 192 89,36% 753 87,42% 148 93%
18-19 180 197 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)