UB : Ciència i tecnologia dels aliments

Resum

Nota de tall juny

 • Ciència i tecnologia dels aliments

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 80 55 78 63,16% 78 43,47% 0 ND
11-12 80 78 104 57,29% 160 58,8% 0 ND
12-13 80 67 92 51,85% 214 74,18% 0 ND
13-14 80 70 91 60,23% 274 79,28% 18 96%
14-15 80 69 84 58,54% 306 82,11% 40 92%
15-16 80 73 86 72,5% 308 84,7% 52 90%
16-17 80 65 79 76,32% 304 87,78% 63 90%
17-18 80 72 84 60,98% 305 89,01% 55 91%
18-19 80 80 84 67,07% 316 90,19% 61 90%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)