Resum

Nota de tall juny

 • Filologia catalana

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Titulats Demanda 1a opció Estudiants matriculats Estudiants de nou ingrés Places ofertes Taxa d'eficiència % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment % accés en primera preferència
12-13 30 47 237 58 80 93% 27,59% 72,23% 97,22%
13-14 40 35 216 41 80 90% 33,33% 75,24% 96,55%
14-15 23 25 168 26 80 93% 32% 73,41% 95,45%
15-16 34 39 167 46 80 86% 25% 76,81% 92,5%
16-17 21 36 147 36 70 92% ND 72,55% 100%
17-18 ND 35 ND ND 70 ND ND 0% ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)