UB : Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en francès

Alumnos

Distribución de los alumnos de nuevo ingreso según los créditos ordinarios matriculados