Resum

Nota de tall juny

 • Relacions laborals
 • Dret / Relacions Laborals (Simultaneïtat)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 300 243 322 ND 380 77,25% 36 ND
10-11 280 265 339 83,65% 615 78,67% 53 ND
11-12 280 296 297 79,06% 932 81,56% 64 ND
12-13 260 282 263 85,6% 1.088 84,01% 159 97%
13-14 260 276 271 88,66% 1.141 84,95% 206 93%
14-15 270 217 258 83,82% 1.113 83,05% 182 93%
15-16 220 228 234 84,16% 1.063 81,54% 193 92%
16-17 220 202 220 80,66% 993 81,88% 223 91%
17-18 220 211 224 86,51% 898 80,54% 153 92%
18-19 200 214 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)