Profesorado

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
13-14 20,6 43,4 2,1
14-15 16,7 52,9 3,2
15-16 25,6 46,1 1,8
16-17 16,3 48,5 3
17-18 13,6 42,9 3,1
18-19 0 41,2 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolución de las HIDA, por tipología de profesorado

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Associat
  • Altres
  • INVESTIGADORS
  • PREDOCS

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides