Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
13-14 0 1 4 100% 0% 2 50%
14-15 0 ND 1 100% 0% 1 63%
15-16 0 1 2 50% 0% 1 100%
16-17 0 ND 2 100% 0% 2 67%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.