Universitat Rovira i Virgili

Grados

Administració i direcció d'empreses (Barcelona) Ciències Socials i Jurídiques
Administració i direcció d'empreses (reus) (Reus) Ciències Socials i Jurídiques
Administració i direcció d'empreses (tortosa) (Reus) Ciències Socials i Jurídiques
Anglès Arts i Humanitats
Antropologia i evolució humana Arts i Humanitats
Arquitectura (Reus) Enginyeria i Arquitectura
Bioquímica i biologia molecular Ciències
Biotecnologia Ciències
Ciències de l'activitat física i de l'esport (Tortosa) Ciències de la Salut
Comunicació audiovisual Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació de grau d'ade i finances i comptabilitat (2014) (Reus) Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació de grau d'administració i direcció d'empreses i dret (2014) (Reus) Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació de grau de biotecnologia i de bioquímica i biologia molecular(2014) Ciències
Doble titulació de grau de dret i de relacions laborals i ocupació (2014) Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació de grau d'educació infantil i d'educació primària (2013) Ciències Socials i Jurídiques
Dret Ciències Socials i Jurídiques
Economia (Reus) Ciències Socials i Jurídiques
Educació infantil (el vendrell) Ciències Socials i Jurídiques
Educació infantil (tarragona) Ciències Socials i Jurídiques
Educació infantil (tortosa) Ciències Socials i Jurídiques
Educació primària (tarragona) Ciències Socials i Jurídiques
Educació primària (tortosa) Ciències Socials i Jurídiques
Educació social Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria agroalimentària Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria biom?dica / enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions (agrupaci?) Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria biomèdica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de bioprocessos alimentaris Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de bioprocessos alimentaris / t?cniques de bioprocessos alimentaris (agrupaci?) Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria elèctrica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria electrònica industrial i automàtica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria informàtica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria mecànica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria química Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria telemàtica Enginyeria i Arquitectura
Enologia Ciències
Enologia Ciències
Finances i comptabilitat (Reus) Ciències Socials i Jurídiques
Fisioteràpia (Reus) Ciències de la Salut
Fisioteràpia (Tortosa) Ciències de la Salut
Geografia i ordenació del territori (Vila-seca) Ciències Socials i Jurídiques
Geografia, anàlisi territorial i sostenibilitat (Vila-seca) Ciències Socials i Jurídiques
Gestió en turisme i hoteleria (Vila-seca) Ciències Socials i Jurídiques
Grau de ciències de l'activitat física i de l'esport i fisioteràpia (2012) (Tortosa) Ciències de la Salut
Grau d'enginyeria elèctrica/electrònica industrial i automàtica (2014) Enginyeria i Arquitectura
Grau d'enginyeria informàtica i de biotecnologia (2014) Enginyeria i Arquitectura
Hist?ria Arts i Humanitats
Hist?ria / hist?ria de l'art i arqueologia (agrupaci?) Arts i Humanitats
Història Arts i Humanitats
Història Arts i Humanitats
Història / història de l'art Arts i Humanitats
Història / història de l'art Arts i Humanitats
Història de l'art Arts i Humanitats
Història de l'art i arqueologia Arts i Humanitats
Infermeria Ciències de la Salut
Infermeria Ciències de la Salut
Infermeria Ciències de la Salut
Infermeria (campus catalunya) Ciències de la Salut
Infermeria (campus terres de l'ebre) Ciències de la Salut
Infermeria (seu baix penedès) Ciències de la Salut
Llengua i literatura catalanes Arts i Humanitats
Llengua i literatura catalanes / llengua i literatura hispàniques Arts i Humanitats
Llengua i literatura hispàniques Arts i Humanitats
M?rqueting (Barcelona) Ciències Socials i Jurídiques
Medicina (Reus) Ciències de la Salut
Nutrició humana i dietètica (Reus) Ciències de la Salut
Pedagogia Ciències Socials i Jurídiques
Periodisme Ciències Socials i Jurídiques
Pilot d'aviació comercial i operacions aèries (Reus) Enginyeria i Arquitectura
Psicologia Ciències de la Salut
Publicitat i relacions públiques Ciències Socials i Jurídiques
Química Ciències
Relacions laborals i ocupació Ciències Socials i Jurídiques
Tècniques de bioprocessos alimentaris Enginyeria i Arquitectura
Tècniques de bioprocessos alimentaris Enginyeria i Arquitectura
Tècniques de desenvolupament d'aplicacions web i mòbils Enginyeria i Arquitectura
Treball social Ciències Socials i Jurídiques
Turisme (Vila-seca) Ciències Socials i Jurídiques

Datos históricos

Doble titulaci? de grau de ciencies de l'activitat f?sica i de l'esport i grau de fisioterapia (2012) (Tortosa) 2017 2017 Ciències de la Salut
Enginyeria de recursos energètics i miners (Tortosa) 2012 2012 Enginyeria i Arquitectura
Graus compartits comunicació 2016 2016 Ciències Socials i Jurídiques
Graus compartits educació 2016 2016 Ciències Socials i Jurídiques
Graus compartits eng. processos 2016 2016 Enginyeria i Arquitectura
Graus compartits etse 2016 2016 Enginyeria i Arquitectura
Graus compartits fee (Reus) 2016 2016 Ciències Socials i Jurídiques
Graus compartits fq-fe 2016 2016 Enginyeria i Arquitectura
Graus compartits ftg (Vila-seca) 2016 2016 Ciències Socials i Jurídiques
Graus compartits ha-hart 2016 2016 Arts i Humanitats
Graus compartits llengua i literatura 2016 2016 Arts i Humanitats

Másteres

Advocacia Ciències Socials i Jurídiques
Advocacia Ciències Socials i Jurídiques
Anàlisi i gestió del territori: planificació, governança i lideratge territorial (Vila-seca) Ciències Socials i Jurídiques
Antropologia mèdica i salut global Ciències Socials i Jurídiques
Antropologia mèdica i salut internacional Arts i Humanitats
Antropologia urbana Arts i Humanitats
Antropologia urbana, migracions i intervenció social Ciències Socials i Jurídiques
Arqueologia clàssica Arts i Humanitats
Arqueologia clàssica Arts i Humanitats
Arqueologia del quaternari i evolució humana Arts i Humanitats
Avaluació i mesura de la conducta Ciències Socials i Jurídiques
Begudes fermentades Ciències
Canvi climàtic: reconstrucció instrumental i anàlisi (Vila-seca) Ciències
Ciència i enginyeria de materials Ciències
Ciències de la infermeria Ciències de la Salut
Ciències del sistema nerviós: neurotoxicología, neuropsicofarmacologia, fisioteràpia neuromusculoesquelètica, neurorehabilitació (Reus) Ciències de la Salut
Ciències socials del desenvolupament, cultures i desenvolupament a l'àfrica Ciències Socials i Jurídiques
Climate change (Vila-seca) Ciències
Comunicació estratègica en la societat del risc Ciències Socials i Jurídiques
Comunicació política, institucional i corporativa en entorns de crisi i de risc Ciències Socials i Jurídiques
Condicionants genètics, nutricionals i ambientals del creixement (Reus) Ciències de la Salut
Direcció d'empreses (Reus) Ciències Socials i Jurídiques
Direcció d'empreses (Reus) Ciències Socials i Jurídiques
Direcció estratègica de l'empresa (Reus) Ciències Socials i Jurídiques
Dret ambiental Ciències Socials i Jurídiques
Dret ambiental Ciències Socials i Jurídiques
Dret de l'administració pública Ciències Socials i Jurídiques
Dret de l'empresa i de la contractació Ciències Socials i Jurídiques
Dret de l'empresa i la contractació Ciències Socials i Jurídiques
Economia (Reus) Ciències Socials i Jurídiques
Emprenedoria i innovació (Reus) Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria ambiental (menta) Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria ambiental i producció sostenible Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria ambiental i sostenibilitat energètica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria computacional i matemàtica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de la seguretat informàtica i intel·ligència artificial Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria electrònica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria i tecnologia dels sistemes electrònics Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria industrial Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria informàtica: seguretat informàtica i sistemes intel·ligents Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria química Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria química Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria química i de processos Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria termodinàmica de fluids Enginyeria i Arquitectura
Enologia Enginyeria i Arquitectura
Ensenyament de llengües estrangeres (espanyol llengua estrangera/anglès llengua estrangera) Arts i Humanitats
Ensenyament de llengües: espanyol com a llengua estrangera Arts i Humanitats
Ensenyament i adquisició de l'anglès com a llengua estrangera/segona llengua Arts i Humanitats
Envelliment i salut (Reus) Ciències de la Salut
Erasmus mundus en arqueologia del quaternari i evolució humana Arts i Humanitats
Erasmus mundus en innovació en enoturisme Ciències
Estudis avançats en administració i dret públic Ciències Socials i Jurídiques
Estudis culturals en llengua anglesa. texts i contexts Arts i Humanitats
Estudis culturals mediterranis Ciències Socials i Jurídiques
Estudis superiors de llengua, literatura i cultura catalanes Arts i Humanitats
Formació de professionals de la formació Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professionals de la formació Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en administració Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en anglès Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en economia Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en física-química Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en geografia-història Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologia Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologies industrials Ciències Socials i Jurídiques
Gen?tica, f?sica i qu?mica forense Ciències
Genètica, física i química forense Ciències
Gesti? de destinacions tur?stiques (Vila-seca) Ciències Socials i Jurídiques
Gesti? d'empreses tecnol?giques Ciències Socials i Jurídiques
Gestió d'empreses (Reus) Ciències Socials i Jurídiques
Gestió d'empreses (Reus) Ciències Socials i Jurídiques
Gestió d'empreses tecnològiques i economia Ciències Socials i Jurídiques
Innovació en la intervenció social i educativa Ciències Socials i Jurídiques
Investigació en ciències de la infermeria Ciències de la Salut
Investigació en enginyeria química i de processos Enginyeria i Arquitectura
Investigació en enginyeria termodinàmica de fluids Enginyeria i Arquitectura
Mecànica de fluids computacional Enginyeria i Arquitectura
Mercats internacionals (Reus) Ciències Socials i Jurídiques
Migracions i mediació social Ciències Socials i Jurídiques
Nanociència i nanotecnologia Ciències
Nanociència, materials i processos: tecnologia química de frontera Enginyeria i Arquitectura
Nutrició i metabolisme Ciències de la Salut
Nutrició i metabolisme Ciències de la Salut
Organització industrial (Reus) Ciències Socials i Jurídiques
Patrimoni artístic i cooperació cultural Arts i Humanitats
Planificació territorial: informació, eines i mètodes (Vila-seca) Ciències Socials i Jurídiques
Prevenció de riscos laborals Ciències
Psicologia de la salut Ciències de la Salut
Psicologia general sanitària Ciències de la Salut
Química a la indústria Ciències
Química teòrica i computacional Ciències
Relacions euromediterrànies Ciències Socials i Jurídiques
Salut mental: investigació en psiquiatria, neurotoxicologia i psicofarmacologia (Reus) Ciències de la Salut
Seguretat informàtica i sistemes intel·ligents Enginyeria i Arquitectura
Sintesi i catàlisi/synthesis and catalysis Ciències
Societats històriques i formes polítiques a europa Arts i Humanitats
Synthesis, catalysis and molecular design Ciències
Tècniques cromatogràfiques aplicades Ciències
Tècniques cromatogràfiques aplicades Ciències
Tècniques d'anàlisi i innovació turística (Vila-seca) Ciències Socials i Jurídiques
Tecnologia de climatització i eficiència energètica en edificis Enginyeria i Arquitectura
Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Tecnologies del vehicle elèctric Enginyeria i Arquitectura
Traducció i estudis interculturals / translation and intercultural studies Arts i Humanitats
Traducció i estudis interculturals/translation and intercultural studies Arts i Humanitats
Traducció professional anglès-espanyol Arts i Humanitats

Datos históricos

Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia/física-química 2015 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologia/tecnologies industrials 2011 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Migracions i mediació social 2015 2015 Ciències Socials i Jurídiques

Estudios anteriores al EEES

Datos históricos

Administració i direcció d'empreses (Reus) 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Administració i gestió immobiliària (Reus) 2000 2007 Ciències Socials i Jurídiques
Aeronàutica 2004 2004 Enginyeria i Arquitectura
Antropologia social i cultural 2000 2017 Arts i Humanitats
Arqueologia 2000 2005 Arts i Humanitats
Arqueologia Facultat de lletres 2005 2006 Arts i Humanitats
Arqueologia del quaternari i evolució humana 2005 2006 Arts i Humanitats
Arquitectura (Reus) 2005 2017 Enginyeria i Arquitectura
Arts i disseny (Reus) 2004 2004 Arts i Humanitats
Aviació comercial. pilot comercial (Reus) 2009 2014 Enginyeria i Arquitectura
Aviació comercial. pilot de transport línia aèria (Reus) 2009 2017 Enginyeria i Arquitectura
Bioquímica 2000 2017 Ciències
Biotecnologia 2005 2017 Ciències
Ciència i mètode en infermeria 2000 2007 Ciències de la Salut
Ciències de la infermeria 2005 2006 Ciències de la Salut
Ciències del treball 2000 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències econòmiques i empresarials (sense oferta) (Reus) 2000 2010 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències empresarials (Reus) 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Dret 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Dret ambiental 2002 2006 Ciències Socials i Jurídiques
Economia (Reus) 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Educació social 2000 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria ambiental 2005 2006 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria en automàtica i electrònica industrial 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria en informàtica 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria química 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria química i processos (2004) 2004 2006 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en telemàtica 2003 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica 2003 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enologia 2002 2002 Enginyeria i Arquitectura
Enologia Facultat d¿enologia 2000 2013 Enginyeria i Arquitectura
Estudis alemanys 2000 2007 Arts i Humanitats
Estudis culturals mediterranis. gestió de conflictes internac. (2004) 2004 2006 Arts i Humanitats
Filologia anglesa 2000 2017 Arts i Humanitats
Filologia catalana 2000 2017 Arts i Humanitats
Filologia hispànica 2000 2017 Arts i Humanitats
Filologia i ciències de l'educació, secció pedagogia (sense oferta) 2000 2010 Ciències Socials i Jurídiques
Fisioteràpia (Reus) 2000 2017 Ciències de la Salut
Geografia 2000 2017 Arts i Humanitats
Gestió d'empreses aeronàutiques i operacions aèries (Reus) 2009 2017 Enginyeria i Arquitectura
Història 2000 2017 Arts i Humanitats
Història de l'art 2000 2017 Arts i Humanitats
Infermeria 2000 2017 Ciències de la Salut
Medicina (Reus) 2000 2017 Ciències de la Salut
Medicina i cirúrgia (sense oferta) (Reus) 2000 2001 Ciències de la Salut
Mestre. especialitat d'educació especial 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Mestre. especialitat d'educació física 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Mestre. especialitat d'educació infantil 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Mestre. especialitat d'educació musical 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Mestre. especialitat d'educació primària 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Mestre. especialitat de llengua estrangera 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Nutrició humana i dietètica (Reus) 2002 2017 Ciències de la Salut
Nutrició i metabolisme 2005 2006 Ciències de la Salut
Pedagogia 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Periodisme 2004 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Psicologia 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Psicopedagogia 2003 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Publicitat i relacions públiques 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Quaternari i prehistòria 2006 2006 Ciències
Química 2000 2017 Ciències
Química a la industria 2005 2006 Enginyeria i Arquitectura
Relacions laborals 2000 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Relacions laborals (Vendrell (El)) 2000 2012 Ciències Socials i Jurídiques
Tecnologia del medi ambient 2002 2007 Enginyeria i Arquitectura
Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement 2005 2006 Ciències Socials i Jurídiques
Treball social 2000 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Turisme 2007 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Turisme (Vila-seca) 2002 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Tècniques cromatogràfiques aplicades 2005 2007 Arts i Humanitats
Zootècnia 2004 2004 Ciències
Zzz (Reus) 2015 2017 Desconegut