URV : Salut mental: investigació en psiquiatria, neurotoxicologia i psicofarmacologia

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
12-13 40 5 21 99% 20% 15 98%
13-14 40 13 18 82% 31% 14 100%
14-15 40 10 11 77% 40% 5 99%
15-16 0 ND 2 100% 0% 2 0%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.

Nombre de professors que participen a l'estudi

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Associat
  • Altres

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Associat
  • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctor
  • No doctor
  • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)