Profesorado

 • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
13-14 10,1 284,3 28,2
14-15 10,3 293,1 28,6
15-16 10,4 304,3 29,2
16-17 10,2 296,8 29,1
17-18 10,4 300,6 29
18-19 0 299,6 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolución de las HIDA, por tipología de profesorado

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

HIDA por tipología de profesorado

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Associat
 • Altres

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides

HIDA por tipología de profesorado

Agrupacio Categoria PDI Hores impartides en aula
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat) 809,6
Permanents (TEU + Col·laboradors) 703,1
Associat 1.279,9
Altres 40
Hores impartides en aula
Total 2.832,6