Resum

Nota de tall juny

 • Fisioteràpia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 75 124 73 76,71% 73 81,65% 0 ND
11-12 75 124 76 70,15% 140 84,36% 0 ND
12-13 75 144 74 83,33% 208 88,98% 4 100%
13-14 75 184 81 72,22% 285 91,72% 49 97%
14-15 115 204 82 69,33% 301 92,79% 61 95%
15-16 75 191 83 76,47% 313 90,82% 74 94%
16-17 75 159 80 84,06% 301 92,7% 72 97%
17-18 75 129 80 70,15% 302 91,01% 71 96%
18-19 75 148 73 83,61% 303 91,57% 62 96%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)