Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 75 184 81 72,22%
14-15 115 204 82 69,33%
15-16 75 191 83 76,47%
16-17 75 159 80 84,06%
17-18 75 129 80 70,15%
18-19 75 148 73 83,61%

Nota de tall juny

  • Fisioteràpia

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11
  • De 11 a <12

Vía de acceso de los alumnos de nuevo ingreso (grados + estudios anteriores al EEES)

Bach. / COU con PAU 56
FP2, CFGS 15
Otros accesos 7
Diplomado, licenciado 2
Mayores de 25 años 2
Total 82