Resum

Nota de tall juny

 • Nutrició humana i dietètica

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 80 51 75 63,33% 79 72,54% 0 ND
11-12 80 71 77 77,78% 137 75,77% 0 ND
12-13 80 50 73 59,02% 186 79,87% 0 ND
13-14 80 64 81 71,21% 246 82,51% 30 96%
14-15 120 60 79 58,11% 267 86,18% 52 91%
15-16 80 82 80 71,43% 274 85,64% 46 92%
16-17 80 88 76 63,89% 284 83,22% 44 92%
17-18 80 70 80 67,57% 289 86,52% 50 93%
18-19 80 71 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)