URV : Facultat de medicina i ciències de la salut

Grados

Fisioteràpia Ciències de la Salut
Medicina Ciències de la Salut
Nutrició humana i dietètica Ciències de la Salut

Másteres

Ciències del sistema nerviós: neurotoxicología, neuropsicofarmacologia, fisioteràpia neuromusculoesquelètica, neurorehabilitació Ciències de la Salut
Condicionants genètics, nutricionals i ambientals del creixement Ciències de la Salut
Envelliment i salut Ciències de la Salut
Salut mental: investigació en psiquiatria, neurotoxicologia i psicofarmacologia Ciències de la Salut