Resum

Nota de tall juny

 • Història / Història de l'art (agrupació)
 • Història de l'art

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
08-09 0 0 32 ND 32 60,99% 0 ND
09-10 50 20 28 ND 48 60,09% 0 ND
10-11 50 30 51 88% 79 67,73% 0 ND
11-12 50 45 52 95,83% 109 67% 7 ND
12-13 50 23 24 88,24% 97 80,31% 7 94%
13-14 0 0 26 ND 103 76,95% 10 94%
14-15 0 0 20 ND 96 82,32% 12 90%
15-16 40 0 17 ND 88 77,04% 15 93%
16-17 40 0 21 90% 93 80,19% 18 87%
17-18 0 0 15 0% 76 78,24% 14 88%
18-19 ND ND ND ND 45 84,17% 15 94%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)