Resum

Nota de tall juny

 • Periodisme

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 30 52 34 ND 34 85,69% 0 ND
10-11 30 54 34 72,41% 64 94,64% 0 ND
11-12 30 67 33 78,57% 94 90,19% 0 ND
12-13 30 57 35 87,5% 121 93,99% 14 99%
13-14 40 53 46 70,73% 147 93,11% 23 97%
14-15 40 62 44 82,93% 159 92,22% 36 97%
15-16 40 73 43 79,49% 161 93,02% 34 96%
16-17 40 47 44 82,5% 161 93,41% 35 99%
17-18 40 72 40 84,62% 162 90,33% 27 97%
18-19 40 64 41 84,62% 167 90,35% 40 97%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)